Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?

Har blivit tilldömd skadestånd enligt 4 paragrafen 5 stycket 6 räntelagen 1975:635. Skadeståndet utgör 5000:- Pluss ränta. Tiden från brottet tills full betalning skett är 3 år och 9 månader. Vad blir summan inkl ränta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Det är därför viktigt att jag vet vilket datum brottet begicks för att räkna fram det korrekta räntebeloppet. Du nämner att det var 3 år och 9 månader och du skickade in frågan den 13 juli 2020 så jag utgår lite förenklat ifrån att brottet begicks den 13 oktober 2016. Stämmer inte det kan du göra ändringar i beräkningen nedan.

Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 13 oktober 2016 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna gäller för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln nedan). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:

Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte erlagts på x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365= Dröjsmålsräntan.

Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 991 dagar för period 1 (13 oktober 2016 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).

Räntan för period 1 = 0,075 x 991 x 5 000 / 365 = 1018,15

Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416,4

Totalt blir räntan 1 434,55 kr

Med ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 1 434,55 kr under 13 oktober 2016 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 6 434,55 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”