Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?

2020-06-12 i Ränta
FRÅGA
HejHur beräknas dröjsmålsräntan? jag fick min lön ytbetald 13 dagar försent från den kommun jag arbetar på timmar i.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp.

Din fråga regleras i räntelagen (ränteL).

Vad är dröjsmålsränta?

Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen.

Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL).

I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 13 dagar.

Hur beräknas dröjsmålsränta?

Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL).

Idag är dröjsmålsräntan 8 %.

För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar.

Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel:

((25 000 x 0,08) /365) x 13 = 71 kr

Slutsats

Först och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (71)
2020-06-12 Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?
2020-02-21 Hur beräknar jag ränta på skadestånd?
2019-10-14 Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?
2019-03-21 Uträkning av dröjsmålsränta

Alla besvarade frågor (82750)