Hur beräknas bröstarvingars laglott ifall ett förskott på arv givits?

2020-12-30 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min far har gått bort och efterlämnar 2 särkullbarn sin fru och deras gemensamma barn samt hennes 2 barn från tidigare. Testamentet är skrivet så att särkullebarnen endast får ut sin laglott. Hur räknar man ut det om det gemensamma barnet har fått en fastighet som gåva som ska vara förskott på arvet.Fastigheten är värd 800000 och de övriga tillgångarna i arvet 1000000?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga utifrån att det handlar om din fars 2 särkullbarn och det gemensamma barnet. Jag räknar inte med fruns särkullbarn då de inte utgör din fars egna, men principerna i beräkningen är det samma oavsett antalet barn. Vidare utgår jag från att du vill veta hur en räknar ut själva laglotten för barnen. I och med att det handlar om arv och testamentsrätt kommer jag utgå från bestämmelserna i Ärvdabalkens (ÄB) för att besvara frågan.

Som utgångspunkt i Ärvdabalken ska alla barn vare sig det är särkullbarn eller gemensamma ärva lika mycket (2 kap. 1§ andra stycket ÄB). Ett undantag från den regeln är om något annat förordnas enligt testamente.

När det gäller förskott på arv gäller att det arvlåtaren givit en bröstarvinge under livstiden ska avräknas som ett förskott på arv såvida inget annat är föreskrivet (6 kap 1§ ÄB). Avräkningen innebär att värdet på förskottet ska läggas till hela kvarlåtenskapen för att beräkna alla bröstarvingars arvslotter. (Den som fått förskott har ingen skyldighet att återbära värdet, oavsett om det överstiger dennes arvslott eller inte, framgår av 6 kap. 4§ ÄB). I praktiken innebär det att vid beräkning av arvslotten utgår en från att kvarlåtenskapen utgör 1800 000 kr (6 kap. 5§ ÄB). Arvslotten är alla bröstarvingarnas lika lott, alltså 600 000 kr (1800´/3). Men som jag nämnde innan bryter testamente arvsrätten, alltså ska endast laglotten ges till dem två särkullbarnen, laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1§ ÄB).

Det slutliga resultatet blir då utifrån ovanstående omständigheter att särkullbarnen ska få hälften av arvslotten alltså 300 000 kr vardera. Resterande värde går till efterlevande make med fri förfoganderätt, såvida inte testamente föreskriver något annat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?