Hur beräknas arvet när förskott av arv givits?

Jag ärver tillsammans med 2 syskonbarn min mor.

Jag ärver hälften, dom 25% var.

Syskonbarn A har fått 80000kr i förskott på arv.

Hur mycket pengar ska vi andra ha?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur hanteras förskott av arv vid beräkningen av arvslotterna?

Det en bröstarvinge fått av arvlåtaren under dennes livstid presumeras utgöra förskott på arv. Förskott på arv ska senare avräknas från bröstarvingens arv (6 kap. 1 § ÄB).

För att beräkna era respektive arvslotter ska förskottet adderas till kvarlåtenskapen hos den avlidne. Därefter fördelas arvet på arvingarna och förskottet dras av från syskonbarn A:s arv. Detta förutsätter att förskottet är mindre eller lika med arvslotten och därmed helt kan avräknas från syskonbarn A:s arvslott (6 kap. 5 § ÄB).

Om förskottet är större än arvslotten kan det inte helt avräknas från syskonbarn A:s arvslott. För detta fallet ska kvarlåtenskapen inte ökas med hela förskottet, utan bara med så stor del att det kan avräknas fullt ut.

Exempel 1 - förskottet är mindre än arvslotten

A avlider och lämnar tre arvingar efter sig. A:s kvarlåtenskap uppgår till 700.000 kr. A har gett ett förskott på arv på 200.000 kr till en av arvingarna.

Förskottet adderas till kvarlåtenskapen som då blir 900.000 kr. Arvslotten blir således 300.000 kr vardera förutsatt att alla arvingar ska ärva lika mycket. Två av arvingarna får hela arvslotten, dvs 300.000 kr vardera medan arvingen som tidigare fått ett förskott avräknar detta från sitt arv. Arvingen får då 300.000-200.000 = 100.000 kr i arv.

Exempel 2 - förskottet är större än arvslotten

A avlider och lämnar tre arvingar efter sig. A:s kvarlåtenskap uppgår till 700.000 kr. A har gett ett förskott på 400.000 kr till en av arvingarna.

Förskottet är nu större än arvslotten. Beräkningen blir då istället att arvslotten utgör kvarlåtenskapen + den del av förskottet som kan avräknas delat på 3 (dvs 700.000 + a /3 = a). Arvslotten och förskottet som kan avräknas kommer vara lika stort och benämns därför med bokstaven a. Av detta får man göra en matematisk uträkning som blir som följande:

a = (700.000 + a) /3

3a = 700.000 + a

2a = 700.000

a = 350.000 kr

De två arvingarna får 350.000 kr vardera medan arvingen som fått förskott inte får något eftersom förskottet redan utgjort mer än arvslotten. Anledningen till att denna uträkning görs är för att förskottet överstiger arvslotten.

Hur blir det i min situation?

Hur det blir i er situation beror på hur stor din mors kvarlåtenskap är. Om förskottet till syskonbarn A (80.000 kr) är mindre än dennes arvslott (25 % av kvarlåtenskapen) adderas förskottet till kvarlåtenskapen som en slags fiktiv summa och sedan beräknar man respektive arvinges arvslott och drar sedan av förskottet från syskonbarn A:s arv.

Om förskottet till syskonbarn A är större än arvslotten får man göra en beräkning enligt exempel 2 ovan. Även detta beror på hur stor kvarlåtenskapen är och jag kan därför inte besvara exakt hur det blir i ditt fall utan bara ge de metoder man kan använda sig av för att komma fram till rätt arv. Undrar du något mer får du gärna ställa en fråga till!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning