Hur beräknar man skatt vid försäljning av fastighet som man fått i gåva?

2020-05-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi är tre barn som fått en fastighet i gåva år 1988.Min andel utgörs av 1/6 enligt gåvobrevet då jag är särkullbarn.Nu har vi sålt fastigheten och jag undrar över vilken skatt jag har att betala .Vilken skattesats gäller?Hur ska jag beräkna mitt inköpspris/gåvovärde som underlag för att beräkna min reavinst av försäljningen.?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anskaffningsvärde beräknas utifrån kontinuitetsprincipen

När man har fått en fastighet genom bland annat gåva gäller den så kallade kontinuitetsprincipen. Den innebär att gåvotagaren går i givarens skattemässiga situation vilket förenklat betyder att man använder sig av givarens inköpspris vid beskattning av kapitalvinst vid försäljning (44 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen). Beskattning görs då på på vinsten som utgörs av försäljningspriset om man drar av gåvogivarens anskaffningskostnad.

Skattesatsen beror på hur fastigheten har använts

Vilken skattesats som används beror på om fastigheten enligt inkomstskattelagen betraktas som en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. I lagen definieras vad en privatbostad är, och allt som inte faller in under den definitionen är en näringsfastighet. Om mer än hälften av fastighetens yta används eller är menad att användas av dig, din make eller maka, din förälder, dina mor- eller farföräldrar, ditt barn, ditt barns make eller maka, ditt syskon, ditt syskons make eller maka, ditt syskonbarn alternativt ett dödsbo som du eller ovanstående är delägare i så är det en privatbostadsfastighet (2 kap. 8 § första stycket inkomstskattelagen). Är inte så fallet är det en näringsfastighet.

Om det är en privatbostad enligt föregående stycke ska man vinsten tas upp till 22 trettiondelar, och om det inte är en privatbostad enligt ovan ska vinsten tas upp till 90% (45 kap. 33 § första stycket inkomstskattelagen). Därefter är skattesatsen 30% (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Därmed blir skattesatsen 22% om det är en privatbostad (30% x 22/30) och 27% om det är en näringsfastighet (90% x 30%).

Sammanfattningsvis förstår jag om det inte är helt lätt att förstå reglerna om beskattning. Men det är helt enkelt så att du får använda dig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkning av kapitalvinsten. Därefter är skattesatsen 22% om den används som privatbostad och i annat fall 27%. För att dina beräkningar ska bli riktiga är det dock viktigt att du utgår från att du enbart är skattskyldig för 1/6 av kapitalvinsten eftersom att du bara fått och ägt så mycket av fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (346)
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt
2021-01-05 Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?
2020-12-29 Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

Alla besvarade frågor (88233)