Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

2019-12-13 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej. Jag ska få ett skadestånd på 5000 kr + ränta enligt 6 paragrafen räntelagen (1975:635) Perioden 181018-191212. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret utgår från 6 § Räntelagen.

För ränta som belöper på förfallen fordran ska denne beräknas årligen. Ränta på beloppet beräknas enligt 9 § RänteL utifrån referensränta med tillägg om 8 procentenheter. Referensränta meddelas av riksbanken och fastställs för varje halvår. Referensränta har varit densamma under den perioden du nämner i frågan, dvs -0,5 %. Efter tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %.

Beräkning

5000 * 0,075 = 375 Kr.

Räntan för perioden är alltså 375 Kr.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (88)
2020-11-10 Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?
2020-11-03 Får SEB kräva ränta för en gammal skuld?
2020-08-16 Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet
2020-07-20 Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?

Alla besvarade frågor (86415)