Hur beräknar man ränta enligt 6 § räntelagen?

2019-08-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej, Jag är målsägande i ett domstolsbeslut som lyder så här: D ska betala skadestånd till S med 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 februari 2018 tills dess att betalning sker.Så frågan är hur mycket blir räntan blir fram tills idag 2019 08 16. Tack för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Ränta enligt 6 § räntelagen (även kallad dröjsmålsränta), räknas ut genom att addera riksbankens referensränta med 8 procentenheter. Då riksbankens referensränta kan komma att ändras var 6:e månad måste man ta hänsyn till detta i sin beräkning.

Kronofogdens verktyg för beräkning av ränta

För att enkelt räkna ut ränta kan man använda sig av ett ränteberäkningsverktyg som går att finna på kronofogdens hemsida. Under belopp fyller du i 5 000 kr, under ränta fyller du i 8 % och slutligen fyller du i dem aktuella datumen. Innan du trycker på beräkna ska du välja vanlig ränta och att hänsyn ska tas till diskonto- referensränteändringar.

Genom att göra detta fick jag ett räntebelopp om 575 kr.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (85)
2020-07-20 Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?
2020-07-15 Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?
2020-07-15 Hur beräknas dröjsmålsräntan?
2020-06-28 Hur beräknar jag dröjsmålsräntan?

Alla besvarade frågor (82757)