Hur beräknar jag ränta på skadestånd?

2020-02-21 i Ränta
FRÅGA
Jag har fått ett skadestånd och enl domen är den på 38031 kr. Händelsen var 2018 20 november och domen kom i början av januari 2020. Hur mycket skall jag få ut då om räntan är 6 paragrafen ? Jag fattar inte hur det räknas... Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL).

Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?

För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter. Således är räntan idag på 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen.

Beräkningen i ditt fall

Jag utgår från denna ekvationen: kvarvarande skuld x räntesats = årlig ränta.

Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 40.883 Kr (varav 2852 Kr utgör ränta).

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (80)
2022-01-20 Hur beräknas ränta på skadestånd med anledning av brott?
2021-12-31 Hur mycket ska jag få i skadestånd med ränta inräknat?
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd

Alla besvarade frågor (98564)