FrågaFAMILJERÄTTFaderskap22/08/2023

Hur bekräftas faderskap när en gift kvinna fått barn med någon utanför äktenskapet?

Det är så att min sambo är gift med en annan kvinna och nu är hon gravid med sin kille och eftersom min sambo och jag har ett barn så har dom betänketid på 6- månader. Vilket betyder att det är min sambo som kommer att stå som pappa till hennes barn, så vi undrar hur kan vi göra för att han inte ska stå som pappa och om det inte går, hur går processen till att ändra faderskapet i efterhand? Kan vi säkra upp något redan nu mellan partnerna? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Som jag tolkar din fråga undrar du vad för möjligheter det finns för din sambo att avsäga sig faderskapet som han kommer få genom en faderskapspresumtion då han fortfarande är gift med sin tidigare fru. Eftersom din fråga handlar om faderskap så kommer jag använda mig av Föräldrabalken (FB) när jag besvarar din fråga.


Faderskapspresumtion

Huvudregeln i Sverige är att om en kvinna som är barn är gift så kommer hennes make automatiskt bli fader till barnet utifrån faderskapspresumtionen. Däremot finns det undantag från denna huvudregeln (1 kap 1 § FB).


Undantagen som finns från huvudregeln är följande:

  • om det har utretts att modern har haft samlag med någon annan och att barnet rimligtvis kommer från detta,
  • om det på grund av barnets arvsanlag eller annan anledning det är känt att maken inte är far till barnet, eller
  • om barnet har tillkommit innan äktenskapet eller under en tid då makarna inte bott med varandra och det är orimligt att makarna haft samlag under denna tid. (1 kap 2 § första stycket FB).

I ert fall verkar det som att flera av dessa punkter kan användas för att häva faderskapspresumtionen.


Bekräftelse av faderskapet

En bekräftelse av faderskapet kan sedan göras genom att skriftligen bekräfta det under ett personligt besök hos socialnämnden. Denna skriftliga faderskapsbekräftelse ska bekräftas av modern men även av socialnämnden. För att socialnämnden ska bekräfta faderskapet krävs det att det kan antas att mannen är far till barnet vilket inte verkar vara en oklarhet i erat fall (1 kap 4 § första stycket FB).


Hoppas du fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”