Hur behandlas latent skatteskuld efter bodelning vid en senare försäljning av fastigheten?

Hej

Hur ska jag hantera den latenta skatten jag har sedan en tidigare bodelning nu när jag säljer mitt hus? I bodelningen värderades huset till 3,8 milj och jag övertog latent reavinst skatt om 198 000.

Nu när jag säljer mitt hus för 4,2 milj hur ska jag beräkna vinsten och skatten?

Ska jag betala den latenta reavinsten på 198 000 + skatt på mellanskillnaden (3,8 upp till 4,2 milj) = 22% på 400 000? eller hur ska jag räkna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du behöll fastigheten vid er tidigare bodelning och nu ska sälja den.


Latent skatteskuld

Alla fastigheter är belastade med latenta skatteskulder - så länge de inte i framtiden säljs för en mindre summa än de en gång köptes för. Man måste alltså göra en vinst på affären för att skattskyldigheten ska inträda.


När man bodelar så beskattas inte den make som "avstår", dvs löses ut ur, sin del av fastigheten för den summa som denne därigenom får. Om man då delar upp fastighetens värde rakt av marknadsvärdet så drabbas ju den make som behåller fastigheten hårdare, eftersom denne får ta båda andelarnas skattekostnad. Därför använder man istället här en uträkning av hur pass mycket skatt man hade behövt betala i kapitalvinstskatt för en försäljning vid tidpunkten för bodelningen. Sedan drar man av den summan från fastighetens värde, och den ena maken löser ut den andre baserat på detta belopp.


Denna uträkning av den latenta skatteskulden används dock bara för att "jämna ut" andelarna vid bodelningen. Detta är alltså ingen statisk skuld i egentlig mening (som exempelvis ett uppskovsbelopp), utan bara en avräkningsregel för att få en mer rättvis fördelning makarna emellan. Notera dock! En bodelning är underkastad avtalsfrihet, vilket innebär att man inte måste göra på detta sätt - makar kan helt själva bestämma hur man vill dela upp egendomen, så länge de kommer överens om detta. Att makarna exempelvis bara räknar ut marknadsvärdet och delar detta rakt av är alltså helt ok, även om den utlösande maken i det långa loppet drar det korta strået vid en sådan uppgörelse.


Vid en senare försäljning av fastigheten kommer den maken (i ditt fall du) som behöll fastigheten att behöva betala skatt på vinsten som vanligt (s.k kapitalvinstskatt). Skatten ligger i praktiken på 22% på fastigheter. Det blir alltså ingen skillnad om du, å ena sidan, väljer att betala 22% på hela vinsten vid försäljningen eller, å andra sidan, väljer att betala enligt det förfarande du redovisat ovan. Du får samma resultat.Jag hoppas du fått svar på dina funderingar!

Någonting jag missade? Lämna gärna en kommentar nedan.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo