Hur behandlas kostnader för tatueringar och skönhetsoperationer i en skilsmässa?

2018-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej.. Vid en skilsmässa/bodelning hur ser man då på tatueringar och skönhetsoperationer som har gjorts under äktenskapet? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om kostnaderna som lagts ned på tatueringar och skönhetsoperationer under äktenskapet ska beaktas i en bodelning. Reglerna om äktenskap och bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB). För att ge dig en förståelse för hur en bodelning går till och vad som ingår kommer jag att gå igenom själva processen först innan jag ger ett svar på din specifika fråga.

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder

Till att börja med vill jag nämna en grundläggande regel i ÄktB 1:3 som stadgar att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär alltså att under tiden två personer är gifta så har de ingen rätt till varandras egendom, och har heller inget ansvar för att den andres skulder betalas. Den som köper någonting är alltså ägare till det, och den som har tagit en kredit är ansvarig för att se till att den betalas. Detta gäller oavsett vad egendomen används till, eller vad krediten tagits för. Om en make exempelvis betalat en skönhetsoperation för den andra, så måste makarna upprätta ett avtal för att pengarna ska kunna krävas tillbaka.

Egendom delas upp i giftorättsgods och enskild egendom

Det som händer när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa är att de ska göra en bodelning (ÄktB 9:1). All den egendom som makarna har delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som makarna skrivit in i ett äktenskapsförord, där det anges att den egendomen ska vara den ene makens enskilda. Egendom kan också vara enskild om en av makarna fått någonting i gåva, eller genom arv/testamente, med förbehåll att den egendomen ska vara mottagarens enskilda (ÄktB 7:2). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, vilket för de som inte har äktenskapsförord (eller har fått något med förbehåll) innebär i stort sett all egendom de äger (ÄktB 7:1).

Hur makarnas andelar beräknas

Vid bodelningen ska makarnas respektive andelar beräknas. Andelen består av det giftorättsgods som respektive make äger, men maken får även dra av värdet av sina skulder från andelen (ÄktB 10:2). Låt oss säga att en make exempelvis äger en bil värd 100 000 kr och möbler värda 50 000 kr. Maken har även ett lån på banken på 25 000 kr. Då är den makens andel 150 000 – 25 000 = 125 000 kr. Makarnas respektive andelar ska sedan läggas ihop och summan delas lika (ÄktB 11:3). Det är så man tar reda på hur mycket varje make har rätt till i en bodelning.

Sammanfattningsvis

Som du märker så handlar bodelningen om fördelning av egendom. Eventuella utgifter som makarna haft för gåvor till varandra ges alltså ingen betydelse. Oavsett om en make betalat för sina egna tatueringar och skönhetsoperationer, eller betalat sådana kostnader för den andre, så ska de inte tas med i bodelningen. Det är eventuellt om det finns en kredit som det kan påverka, men då är det som sagt bara så att den make som tagit krediten får räkna av den på sin andel.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2112)
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?
2019-03-15 Efterlevande makes rätt att skippa bodelning

Alla besvarade frågor (66940)