Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?

2020-11-21 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga rörande en husförsäljning som min morfar (änkling) genomfört i början av oktober månad 2020. Min morfar är 82 år gammal.Huset såldes för ca 700 000 SEK i Norrland.Han har valt att ge 100 000 sek till sin dotter no 1 och 100 000 SEK till hennes barn no 1 och 100 000 SEK till hennes barn no2 (hans båda barnbarn). Min mamma (hans dotter no 2) dog för några år sedan och jag är hennes enda barn. Anledning till gåvorna: • För att dom hjälpt honom med försäljningen med huset och alla bestyr runt omkring.• Att dom under åren hjälpt honom med vardagliga ting, handling, matlagning, hus fix etceteraDom bröstarvingar min morfar nu har är dotter no1 och mig (hans 3:e barnbarn).Mina frågor lyder:1. Får man ge ett sådant stort belopp om 100 000 SEK (300 000 SEK) till den ena dottern och hennes barn utan att ta hänsyn till hans 3:e barnbarn (bröstarvinge) i detta fall?2. Inget gåvobrev är skrivet mig veterligen.3. Ses detta som ett förskott på hans arv?4. Inget testamente är skrivet vad jag vet. Om han avlider vad säger juridiken kring fördelning av hans innestående kapital? Han har ca 300 000 sek kvar på sitt konto.5. Han har på sikt tänkt att ge mig ett belopp (ej talat om nivån). Hur skall han tänka? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är således hit jag hänvisar mina svar.

Hur fördelas arv?

Till att börja med kan sägas att man ärver på grund av blodsband som utgångspunkt. Närmaste arvingar är arvlåtarens avkomlingar (s.k. "bröstarvingar"). Bröstarvingarna delar lika på arvet. Har någon bröstarvinge avlidit träder dess barn in och "var gren taga lika lott" (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du träder in i din mammas ställe och har rätt till halva din morfars arv.

Hur hanteras förtida gåvor?

Det finns en presumtion som säger att det som din morfar ger till sina arvingar under sin livstid ska räknas som förskott på arv förutsatt att din morfar inte tydliggör att det inte ska röra sig om förskott (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att dina kusiner ska avräkna sitt förskott om din morfar avlider. Så om vi tar ditt fall och räknar blir det alltså som följer:

Han hade 600 000 kr och har valt att ge sin ena gren ett förskott på 300 000 kr. Återstår gör alltså 300 000 kr. Din arvslott beräknas genom att man tar hans kvarlåtenskap (300 000) + förskottet (300 000) och dividerar med antalet barn (2). Man får då fram att din arvslott är 300 000 kr. Du ska således få de 300 000 kr som din morfar har kvar, medan din moster/morbror och hens barn inte får mer då de redan fått sitt arv i förskott (6 kap. 4 § ÄB).

Eventuell gåva till dig

Om din morfar väljer att ge en gåva till dig är det viktigt att han är medveten om att det han ger sina arvingar räknas som arv om han inte tydligt säger något annat. Han kan säga att gåvorna inte ska räknas av på arvet (likt ett testamente) och då kan arvingarna endast få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

För att sammanfatta kan alltså sägas på dina frågor:

1) Din morfar bestämmer själv över sin kvarlåtenskap, men han får inte kränka laglotten.

2 & 3) Om inget annat uttrycks av din morfar så räknas gåvorna som förskott på arv.

4) Du får återstående 300 000 kr eftersom det utgör din grens arvslott enligt beräkningen ovan. Den andra grenen har fått sitt arv genom förskott.

5) Det är viktigt att din morfar är medveten om att gåvor ses som förskott på arv om han inte uttryckligen säger något annat.

Jag hoppas svaren varit tydliga och att du har fått en större förståelse kring hur lagen hanterar din situation. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med vår juristbyrå. Du kan göra det genom att klicka här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92362)