Hur begränsar Sverige rätten till familjeåterförening?

2019-05-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Tack, I drektiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening.. Gäller visserligen 3 landsmedborgare4.1 där måste förhållande om inkomst utredas och inte göra en könmässig summa.. Borde det inte finnas något liknade för svenska medborgare? Jag har faktiskt svårt att förstå hur man kan hindra personer som älskar varandra att vara tillsammans…. Enligt artikel 4.1 har medlemmarna i kärnfamiljen, det vill säga make/maka och underåriga barn, under alla omständigheter rätt till familjeåterföreningMärkligt???
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag förstår inte riktigt din fråga i delen "Borde det inte finnas något liknade för svenska medborgare?". Eftersom familjeåterförening är ett sätt att få uppehållstillstånd, så finns inga motsvarande regler för svenska medborgare (som inte behöver uppehållstillstånd för att bo och leva i Sverige).

I övrigt så kommer jag att berätta lite om varför det finns hinder och hur det går till för att familjeåterförening ska kunna ske!

Den svenska lagstiftningen som är relevant är Begränsningslagen (BegrL).

Varför finns det hinder för att få återförenas?

Detta är en svår fråga – i dagsläget så finns det en politisk vilja att begränsa antalet asylsökande i Sverige. Att besluta om återförening blir alltså till viss del en avvägning mellan personernas rätt till familjeliv (Europakonventionens Artikel 8) och regeringens syfte att begränsa asylsökanden (detta kan man bland annat se i rättsfallet MIG 2018:20).

Det är med detta i åtanke som de har utformat regelverket. Tidigare så spelade det ingen roll vilket typ av uppehållstillstånd som personen som redan befann sig i Sverige hade. Men nu så är detta avgörande (BegrL 7 §).

Som sagt är detta alltså ett resultat av en politisk vilja – man kan diskutera om det verkligen är "rätt" att göra på detta viset, men en stor del av befolkningen tyckte att det var av stor vikt att begränsa hur många som får komma till Sverige och lagstiftarna lyssnade.

Personligen så tycker jag att det är omänskligt att det finns lagstiftning som i teorin möjliggör att, som du uttrycker det, håller människor separerade!

Det finns en konflikt mellan artikel 4.1 och svensk lagstiftning!

Det stämmer att det finns en konflikt här, enligt konventionen så är familjeåterförening en grundläggande rättighet. Sverige är skyldiga att följa konventionen och trots detta så finns det lagstiftning som uttryckligen säger att man ska begränsa denna rättighet i vissa sammanhang.

Ett av dessa sätt är genom en utredning om inkomst som du pratade om och tillräckligt stor bostad (BegrL 9 §).

Vad innebär detta i praktiken?

Efter att man har betalt för boende ska man ha ett så kallat normalbelopp kvar (för att kunna betala för mat, kläder etc.). Det finns information om hur stort detta beloppet ska vara på Migrationsverkets hemsida.

När man räknar med dessa siffror så kommer man snart fram till att det i princip krävs en höginkomsttagare med en stor bostad… det verkar alltså inte vara en rättighet för alla att vara tillsammans med sin familj.

Undantagen från detta är bland annat om man vill återförenas med sitt barn eller om det gått mindre än 3 månader sedan dess att man sökte asyl i Sverige (BegrL 10 §).

Sammanfattande kommentarer

Lagen som finns är enligt mig inte rättvis. Den gör inte bara en tydlig skillnad mellan människor beroende på deras ekonomiska möjligheter, men enligt mig så verkar det även som att man ställer högre krav på försörjning för en person av utländsk härkomst! Det hade varit intressant att undersöka hur många svenska familjer som uppfyller kraven på försörjning och boende som Migrationsverket ser som en grundstandard.

Enligt mig så är det ganska tydligt att Sverige inte anser att familjeåterförening är en grundläggande rättighet och det är även för mig mycket märkligt!

Jag vet inte om detta var svar på din fråga, men jag hoppas att jag kunde klargöra hur läget ser ut. Jag inser också att det blev ett ganska långt utlägg, men ibland behövs det - det är viktigt att ifrågasätta de riktningar som samhälle väljer att gå i!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (908)
2019-09-19 Dubbelt medborgarskap - Kan jag avsäga mig mitt svenska medborgarskap?
2019-09-15 Hur visar jag att min bostad uppfyller kraven för anhöriginvandring?
2019-09-15 Hur överklagar en beslut från Migrationsverket avseende medborgarskap?
2019-09-14 Vilken inverkan har anställningsformen på bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt?

Alla besvarade frågor (72930)