Hur begär man ut en polisrapport?

Hej. Har man som bostadsrättsförening rätt till att ta del av en kopia på polisrapport för avhysning? Hur begär man en polisrapport? Vi har en boende som fått fler anmodan att vidta rättelse, upphöra med störningar men det har ej hjälpt utan störningar fortsätter år efter år och Polisen har vid fler tillfällen blivit tillkallad till den störande lägenhetsinnehavaren.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen (TF).

En polisrapport är som huvudregel en offentlig handling

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). En polisrapport är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten (2 kap. 7 § TF).

Du kan begära att ta del av handlingen hos polisen

För att begära ut polisrapporten ska du vända dig till den polisstation som upprättat rapporten. Polisen kommer först att pröva om handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om så är fallet får du inte ut handlingen, alt. får du ut den maskad (delvis redigerad). Skulle du få avslag på att få ut rapporten av sekretesskäl kan du överklaga beslutet till domstol för prövning (2 kap. 15 § TF).

Jag vill avslutningsvis tipsa dig om att polisen har bra information på sin hemsida om hur du begär ut handlingar!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo