Hur begär man sin laglott?

Bouppteckning klar, men hur skriver man för att begära laglott vid arvskifte? Hur lång tid har man på sig efter bouppteckning är registrerad? Finns det en mall för att kräva laglott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Allmänt om laglotten

Laglotten består av hälften av arvslotten och tillkommer endast bröstarvingarna (7 kap. 1 § ÄB). I laglotten räknas också de gåvor som utgör förskott på arv (se 6 kap. ÄB) och även egendom som arvlåtaren testamenterat till bröstarvingen (7 kap. 2 § ÄB). Alltså får inte bröstarvingen laglotten utöver dessa värden.

Hur begär du din laglott?

För att du ska få ut din laglott måste du påkalla (begära) en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Detta kan ske genom att du antingen meddelar ditt anspråk till testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Det finns inga krav på hur meddelandet till testamentstagarna ska se ut, men av bevisskäl kan e-post eller brev vara att föredra. Det som ska framgå av meddelandet är som sagt "ditt anspråk", dvs. att du yrkar att få ut din laglott och kräver att de avstår den del som är reserverad för laglotten.

Hur länge kan du begära din laglott?

Påkallan om jämkning kan du framställa inom sex månader efter det du fått ta del av delgivning av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Testamenten ska nämligen delges er arvingar genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift (se 14 kap. ÄB).

Om du inte inom sex månader har påkallat jämkning av testamentet, har din rätt gått förlorad.

Mall för att kräva laglott?

Vi har ingen mall över hur en sådan begäran bör se ut, men om du behöver ytterligare hjälp med att upprätta en begäran rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”