Hur begär jag ut en dom?

Hej, jag skulle vilja se domar som endast dömts i Stockholms Tingsrätt för en person from 1986 till 2023. Kan man få fram det via Lawline? Vh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill begära ut domar för en person som dömts vid en specifik domstol och undrar hur du ska göra detta. Jag förutsätter i mitt svar att handlingen du vill begära ut är allmän och därav möjlig för envar att ta del av, det vill säga inte skyddad av sekretess (2 kap. 1-2 §§ tryckfrihetsförordningen).


Man kan inte få fram domar från Lawline, utan för att beställa en dom eller andra handlingar i ett mål, är det smidigast att kontakta den domstol som har haft målet (i det här fallet Stockholms tingsrätt).


Jag förutsätter att du inte är part i målet, för i så fall behöver du inte begära ut handlingarna då alla parter i målet får handlingarna skickade till sig. Du kan vara anonym när du beställer allmänna handlingar, men då rekommenderas det att du besöker domstolen.


Du kan läsa mer samt begära ut handlingarna på domstol.se.


Som jag har förstått det, går det endast att begära ut en handling åt taget via domstolens formulär på deras hemsida, så om du vill beställa flera handlingar på samma gång skulle jag rekommendera dig att mejla till domstolen och fråga hur de vill hantera det. Det verkar även som att du får ta kontakt med Stockholms stadsarkiv om du vill begära ut handlingar som är från före 1992, då Stockholms tingsrätt inte har de sparade hos sig. Vissa handlingar gallras även över tid och därför kanske det inte är möjligt att du kan begära ut alla handlingar som du önskar, så att du är informerad om det. Mer om detta kan du läsa på domstolens hemsida.


Viktigt att nämna är att domstolen tar ut en avgift för att ta del av allmänna handlingar, i enlighet med avgiftsförordningen. Avgiften skiljer sig beroende på om man begär ut handlingen via e-post, brev eller papperskopia. 


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. 


Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo