Hur begär jag ut en dom?

FRÅGA
Hur får man reda på om någon begått brott om de inte finns i belastningsregistret? Måste man veta vilket ärendenummer domen har - eller kan man få reda på det genom att meddela personnumret på personen ifråga? Hur går man tillväga som privatperson?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domar är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen. Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet, detta kan du göra via telefon, post, e-post eller besöka domstolen. Du har rätt att vara anonym. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. För att få ut rätt dom måste du meddela någon uppgift som identifierar domen, t.ex. målnummer på domen eller personnummer på en person som är part i domen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (240)
2020-01-16 Hur får jag reda på om jag har ett personnummer?
2019-12-28 Offentlighetsprincipen
2019-12-20 Rätt att begära ut sekretessbelagd dom som part
2019-12-15 Är det lagligt att sälja domar online?

Alla besvarade frågor (76663)