Hur begär jag jämkning av ett testamente?

Hur begär jag jämkning av ett testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begära jämkning av testamente kan en bröstarvinge (barn, barnbarn o.s.v.) göra för att få ut sin laglott efter förälderns bortgång om föräldern har testamenterat bort en del av eller hela laglotten. (Ärvdabalken 7 kap. 3 §)

Meddela testamentstagaren i samband med bouppteckningen
För att begära jämkning behöver du helt enkelt meddela testamentstagaren att du vill få ut din laglott. Som bröstarvinge har du rätt till din laglott och det räcker därför att du kräver ut den, ingen prövning görs och du behöver inte väcka talan om jämkning i domstol. Rent praktiskt brukar begäran om jämkning meddelas i samband med bouppteckningen, detta ska då antecknas i bouppteckningsdokumentet. Bouppteckningen ligger sedan till grund för arvskiftet där du ska få ut egendom ur kvarlåtenskapen till värdet av din laglott.

Viktigt att tänka på att du måste begära jämkning inom sex månader från det att du delges testamentet. (Ärvdabalken 7 kap. 3 § tredje stycket)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”