Hur bedöms vem som får vårdnaden alternativ blir boförälder?

2016-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag har en fråga. Jag och min man har varit tillsammans i 7 år men gifta i 1 år. Vi har ett barn på 8 månader och funderar på att separera. Min man är aggressiv och kan försöka gå till attack vilket han gör framför vår dotter, vilket jag tycker är otäckt. Jag och min dotter brukar oftast vara hos mina föräldrar dels för min man tycker det är skönare för honom att sova utan oss när han ska jobba samt för att mina föräldrar hjälper mig med barnet och de har varit delaktiga sen hon föddes. Vi bodde hos dom första 5 veckorna. Jag och min man kommer inte överrens över något. Jag är mammaledig och har ett år kvar i universitet som jag ska fixa senare samtidigt som min mamma tar hand om barnet. Nu påstår min man att han kan ta ensam vårdnad bara för han har ett mer välbetalt jobb och för att jag inte är klar med skolan. Om vi skulle skilja oss så är det mest optimala att jag och vårt barn bos hos mina föräldrar då vi redan är där så ofta och barnet mår bra av att vara där samt att pappan till barnet kan komma och umgås med barnet där vilket är en neutral mark där bråk inte sker. Min mans familj träffar vårt barn 1 gång varannan månad och han hotar att han ska ta barnet och bo hos sina föräldrar och lämna barnet med dom medan han jobbar 100%, min dotter kommer ju må jätte dåligt, jag får panik över detta. Hur går det till? Vem har rätt till att vara boföräldern för ett barn på 8 månader och kan han bara få vårnaden och ta barnet ifrån mig? Jag har offrat allt vilket inte han har
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det rör frågan vad som praktiskt kommer att ske rörande barnet efter skilsmässan. Enligt 6 kap 2a § Föräldrabalken ska barnets bästa vara vägledande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vad som anses vara barnets bästa varierar från fall till fall. Klart är dock att den ena föräldern inte får vårdnaden om barnet enbart på grund av att den föräldern har bättre ekonomi. Vid avgörande av vad som är för barnets bästa ska samtliga omständigheter vägas in i bedömningen. I svensk rätt är förhoppningen att föräldrarna så långt som möjligt ska kunna ha fortsatt delad vårdnad efter skilsmässan. Enligt 6 kap 5 § Föräldrabalken kan dock rätten på begäran ge vårdnaden till en av föräldrarna, om ingen av föräldrarna vill ha gemensam vårdnad måste rätten ge vårdnaden till en av föräldrarna. En anledning till att ge en av föräldrarna vårdnaden kan vara samarbetssvårigheter. Vem som får vårdnaden beror på barnets bästa. I vissa fall kan det anses vara till barnets bästa att få bo kvar på samma ställe, detta kallas för kontinuitetsprincipen. Är det så att en förälder hindrar den andre från att umgås med sitt barn kan detta tala emot att den föräldern ges vårdnaden, denna princip kallas istället för umgängesprincipen. Generellt kan sägas att på grund av din mans aggressiva uppträdande samt att det är du som primärt har tagit hand om er dotter talar detta för att du skulle tilldömas vårdnaden. Jag kan dock inte med säkerhet säga hur rätten skulle resonera. Detta på grund av att samtliga omständigheter ska tas i beaktande för att komma fram till vad som anses vara barnets bästa.

Tilldöms den ena föräldern vårdnaden kommer barnet att bo hos den föräldern. Har ni gemensam vårdnad kan rätten besluta om vem av föräldrarna som ska vara boendeförälder, se 6 kap 14a § Föräldrabalken. Det som jag skrivit om ovan gällde vårdnaden, men är tillämpbart även då boendeförälder ska bestämmas. Detta på grund av att barnets bästa ska vara avgörande i båda fallen.

Enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Bäst vore om ni kunde komma överens gällande umgänge själva, men går inte detta kan rätten enligt 6 kap 15a § Föräldrabalken besluta om umgänge mellan barnet och föräldern.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att säga vem som skulle få vårdnaden om er dotter alternativ bli boendeförälder eftersom att detta är en bedömning från fall till fall. Är det så att ni inte kommer överens får ni inför rätten framföra olika omständigheter gällande varför det är för barnets bästa att bo hos just er. Det är som sagt barnets bästa som ska vara avgörande.

Föräldrabalken hittar du här.

Hoppas att detta svarade på din fråga och lycka till!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1519)
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

Alla besvarade frågor (84294)