Hur bedöms en stöld av egendom till ett värde av 2000 kr?

FRÅGA
Är det värt att anmäla stöld som inträffat i mitt hem gällande kläder och annat med ett värde på 2000kr? Kan personen få ett straff för detta eller är det ett alldeles för milt "brott" för att ens göra en anmälan på?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i brottsbalken (BrB).

Allmänt om stöldbrott

Det brott som du beskriver för mig är en form av stöld. Stöldbrotten delas in i olika varianter beroende på hur allvarlig gärningen är. Den minst allvarliga formen av stöldbrott kallas för ringa stöld. Därefter kommer stöld av normalgraden. Slutligen benämns de allra allvarligaste stöldbrotten som grov stöld

I fall där den stulna egendomens värde överstiger 1000 kr bedöms brottet antingen som stöld av normalgraden eller som grov stöld. Brottet kan endast bedömas som grovt om det har skett under särskilt farliga eller hänsynslösa former. Exempelvis kan omständigheter som att gärningsmannen var beväpnad, att stölden begicks genom inbrott, eller att den stulna egendomen hade ett mycket högt värde, leda till att brottet bedöms som grovt.

Bedömningen i ditt fall

Min bedömning är att det brott som du har utsatts för bör bedömas som stöld av normalgraden, BrB 8:1. Det baserar jag på två omständigheter. För det första uppgår den stulna egendomens värde till 2000 kr. För det andra har stölden begåtts i ditt hem. Sammantaget är detta så pass allvarliga omständigheter att stölden inte kan anses vara ringa. Däremot kan jag inte se några omständigheter som tyder på att brottet har varit så pass farligt eller hänsynslöst att det bör bedömas som grov stöld.

Din fråga om polisanmälan och straff

I din fråga till mig undrar du om det här brottet kan leda till straff för den skyldige. Du frågar också om brottet är för milt för att anmälas. Jag vill börja med att säga att alla typer av brott kan anmälas. Om du har blivit utsatt för ett brott behöver du alltså aldrig tveka inför att anmäla det. I min mening är det brott du har blivit utsatt för allvarligt. Särskilt med hänsyn till att det har begåtts i ditt eget hem. Det är däremot inte möjligt för mig att avgöra exakt vilket straff som en domstol skulle döma ut i ditt fall. Både fängelse och böter ingår i straffskalan för stöld av normalgraden. Det är alltså fullt möjligt att det här brottet kan leda till påföljd för den skyldige.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (596)
2020-05-25 Försök till stöld vs. olaga intrång
2020-05-21 Vad händer om jag "snattar" (ringa stöld)?
2020-05-15 Stöld på arbetsplats
2020-05-13 Fråga om stöld av väska i en butik

Alla besvarade frågor (80291)