Hur beaktas barnets vilja vid en vårdnadstvist?

2017-10-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har en son på 15 år som bor hos mig 9 dagar och hos pappa 5 dagar, har gjort så i nästan 10 års tid. Nu vill sonen inte längre bo hos pappa, men kan tänka sig vara där varannan helg. Detta pga mycket tjafs och han har inget eget rum, delar sovrum med pappa och pappas sambo. Han tycker även att det är jobbigt att flytta fram och tillbaka. Pappan motsätter sig detta och kräver istället att sonen är där mer. Vilka är mina chanser att få egen vårdnad i en rättegång? Hur mycket lyssnar man på en 15-åring?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör vårdnad finns bestämmelser om detta i Föräldrabalken (FB).

Vid en vårdnadstvist prövar domstolen om föräldrarna fortsatt ska ha gemensam vårdnad eller om någon av vårdnadshavarna ska anförtros ensam vårdnad (6 kap 5 § FB). Det som ska vara avgörande vid en sådan prövning är barnets bästa (6 kap 2a § FB). När domstolen bedömer vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till bland annat barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad men också barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och eventuell risk för att barnet eller någon annan närstående utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt (6 kap 2a § FB).

Domstolen ska alltså i en vårdnadstvist mellan dig och barnets pappa göra en bedömning där det som är bäst för eran son är avgörande (6 kap 2a § FB). I denna bedömningen ska även hänsyn tas till sonens vilja och då er son är 15 år kommer domstolen troligen att lägga stor vikt vid hans vilja. Hur dina chanser att få ensam vårdnad ser ut kan jag dock inte uttala mig om då det är många olika faktorer som ska tas i beaktande men som sagt så kommer domstolen troligen att lägga stor vikt vid er sons vilja.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lisa Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95781)