Hur avtalar vi om framtida vinst?

2020-06-22 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag behöver ett avtal för att jag och min far ska ingå i en långsiktig ekonomisk överenskommelse. Jag ska köpa en lägenhet som min far ska hjälpa mig med rent ekonomiskt. Han ska lägga in hälften av pengarna. Vid en eventuell försäljning ska han ha hälften av försäljningspriset. Vad kan man använda sig av för avtal och vad ska man skriva i det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga ska du köpa en lägenhet och din far ska hjälpa dig ekonomiskt. Din far ska betala hälften av pengarna och vid eventuell försäljning ska han ha hälften av försäljningspriset.

Vid besvarandet av din fråga blir jag något osäker på om din far ska garanteras att få tillbaka det han betalt in eller ej. Om så är fallet är min rekommendation att ni upprättar ett skuldebrev. Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Lagen ger dock ingen ledning för hur exakt ett skuldebrev ska vara utformat. Av praxis och lagförarbeten framkommer dock följande. Ett skuldebrev ska vara:

1. Skriftligt.
2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).
3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).
4. En utfästelse om ett penningbelopp.

I teorin krävs det inte att skuldebrevet är undertecknat, däremot är det ur bevisskäl en god idé att ha det underskrivet. I skuldebrevet kan ni skriva in eventuell ränta och betalningsplan. Om ni inte skriver in när lånet ska betalas gäller skuldebrevlagens regler, att det ska betalas vid anfordran (dvs. när din far begär det). Det går även att villkora skuldebrevet innebärande att det förfaller om du t.ex. säljer din bostadsrätt och då ska återbetalas.

Om din far utöver det han betalt in ska ha rätt till överstigande för att uppnå hälften av vad du säljer fastigheten för måste ni avtala om det separat. I ett skuldebrev måste ett specifikt penningbelopp framgå, vilket ni inte kan skriva in just nu (då ni inte vet vad lägenheten kommer att säljas far). Detsamma gäller om din far inte ska garanteras det han betalt ut till dig. Inte heller i det fallet är det möjligt att skriva ett skuldebrev, av samma skäl. Enligt svensk rätt föreligger det däremot avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär friheten för två parter att sluta avtal som innefattar vilka termer som helst. I avtalsfriheten finns inskränkningar, innebärande att man t.ex. inte kan avtala om något som är olagligt. Ni kan därmed i princip avtala om vad som helst, t.ex. att din far ska erhålla hälften av vad du säljer lägenheten för i framtiden.

För att ni ska få till ett avtal ni båda blir nöjda med och båda känner er trygga med är det viktigt att ni är så specifika som möjligt i dess utformande. För att exemplifiera det; ska din far ha rätt till försäljningssumman före eller efter eventuell vinstskatt? Vad händer om du skulle hamna på obestånd och lägenheten utmäts? Min rekommendation är att ni vänder er till en jurist som hjälper er att upprätta ett avtal som är så tydligt som möjligt och som uppnår det resultat ni önskar. Ett annat alternativ är att du och din far köper lägenheten tillsammans så att han äger hälften av den. Vid en försäljning kommer vinsten att fördelas er emellan enligt ert ägande. Äger ni hälften var kommer vinsten att fördelas därefter.

Om du önskar hjälp av en av våra jurister med upprättande av avtalet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89867)