Hur avtalar man bort sambolagen?

Vi har köpt en lägenhet tillsammans med vår son. Där ska han och hans flickvän flytta in. Hur avtalar vi bort sambolagen? Hon kommer varken att äga eller lägga in någon insats.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår er fråga vill ni försäkra er om att lägenheten inte kommer att bli samboegendom som kan komma att ingå i en bodelning mellan er son och hans flickvän om deras förhållande tar slut. Vad som är samboegendom definieras i 3 § sambolagen, där det står att samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Eftersom lägenheten verkar vara köpt med avsikten att er son och hans flickvän ska bo där, och er son är en av köparna, kan den omfattas av denna definition. Enligt 8 § sambolagen ska sådan egendom delas mellan samborna vid en bodelning.

Sambolagens regler kan dock avtalas bort av samborna, för all eller viss egendom, genom ett så kallat samboavtal, se 9 § sambolagen. Er son och hans flickvän kan alltså genom ett sådant avtal bestämma att lägenheten inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Det som krävs är att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda samborna. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver ett samboavtal inte registreras.

Det kan vara bra att veta att en sambo vid bodelning kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden trots att den inte är samboegendom, nämligen om bostaden innehas med hyres- eller bostadsrätt, sambon har störst behov av bostaden och ett övertagande kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om ett övertagande sker ska den sambo som övertar bostaden ersätta den andra för värdet. Dock krävs synnerliga skäl för ett sådant övertagande om samborna inte har några barn tillsammans. Jag kan också tänka mig att det faktum att ni är flera ägare kan tala emot att ett övertagande från er sons flickväns sida skulle anses skäligt. Se närmare om övertaganderätten i 22 § sambolagen.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning