Hur avslutar man ett godmanskap?

2021-03-27 i God man
FRÅGA
Hur säger man upp god man-förordnande då behov ej längre föreligger? Är det huvudmannen eller god man som säger upp? Eller går det an att göra det tillsammans om man är överens?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar till dig.

Tingsrätten beslutar efter ansökan om att godmanskapet ska upphöra

Ett förordnat godmanskap avslutas efter ansökan genom ett beslut av tingsrätten på den ort där personen som har en god man är folkbokförd (11 kap. 19 b § och 11 kap. 25 § första stycket FB).

Både den gode mannen och personen som har en god man kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska avslutas. Personen som har en god man behöver dock vara över 16 år gammal för att kunna göra en sådan ansökan (11 kap. 21 § första stycket och 11 kap. 15 § första stycket FB).

Det går också bra att kontakta överförmyndaren i kommunen där personen är folkbokförd, som i sin tur kan ansöka om att godmanskapet ska avslutas.

Godmanskapet ska upphöra om det inte längre finns något behov av det (11 kap. 19 § första stycket FB). Dessutom ska det upphöra om personen som har den gode mannen inte längre samtycker till att ha en god man (rättsfallet RH 1990:67).

Sammanfattning

Det är tingsrätten på orten där personen som har en god man är folkbokförd som avslutar godmanskapet efter en ansökan om det. På Sveriges Domstolars hemsida går det att söka efter rätt tingsrätt med hjälp av postnumret till personen som har en god man. Där finns det även information om vad en ansökan till tingsrätten bör innehålla.

Både den gode mannen och personen som har en god man kan ansöka, men den senare behöver vara över 16 år gammal för att kunna göra det. Det går också att vända sig till överförmyndaren i kommunen där personen med god man är folkbokförd, som i sin tur kan ansöka. Det brukar finnas kontaktuppgifter till överförmyndaren på kommunens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96611)