Hur avslutar man en god mans uppdrag?

FRÅGA
Hej jag undrar hur man avslutar en gode man?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du hur man avslutar en god mans uppdrag.

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar. Det är en lag som bland annat innehåller regler om gode män.

Jag utgår från att den gode mannen har förordnats på grund av att den berörda individen har svårigheter med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap. 4 § första stycket, första meningen FB).

Tingsrätten beslutar efter att en ansökan har gjorts

För att avsluta en god mans uppdrag krävs det en ansökan till tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

Sedan är det tingsrätten som fattar beslut om att avsluta den gode mannens uppdrag (11 kap. 19 b § FB).

Endast vissa personer är behöriga att göra ansökan

Det är endast vissa personer som kan ansöka om att godmanskapet ska avslutas (11 kap. 21 § första stycket och 11 kap. 15 § första stycket FB):

- Personen som har en god man, om denne är över 16 år.

- Den gode mannen.

- Förmyndaren till personen som har en god man, vilket personen har om hen är under 18 år.

- Eventuell make eller sambo till personen som har en god man.

- Nära släktingar till personen som har en god man; till exempel föräldrar, syskon eller barn.

- En individ som har fått en framtidsfullmakt från personen som har en god man.

Ansökan ska göras till tingsrätten på den ort där personen som har en god man är folkbokförd (11 kap. 25 § första stycket FB).

Sammanfattning

För att avsluta en god mans uppdrag krävs det en ansökan till tingsrätten på den ort där personen som har en god man är folkbokförd. På Sveriges Domstolars hemsida går det att söka efter rätt tingsrätt med hjälp av personens postnummer.

Det är sedan tingsrätten som fattar beslut om ansökan ska godkännas eller inte. För att få råd om vad ansökan ska innehålla kan man kontakta kommunen där personen som har en god man bor. Det kan även finnas färdiga ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (480)
2020-12-02 Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

Alla besvarade frågor (86898)