Hur avskaffar man ett brott/lag?

FRÅGA
Hej! Det finns partier här idag som vill avskaffa brottet HMF. Är det möjligt att ta bort sånt och hur går den processen till? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar (1 kap. 4 § RF). Det innebär även att det endast är riksdagen som kan ändra eller upphäva lagar. För att upphäva en lag krävs att man stiftar en ny lag som stadgar att den aktuella lagen eller bestämmelsen ska upphöra att gälla (8 kap. 18 § RF).

Förslag till en ny lag eller ändring i en redan gällande lag kommer ofta i form av en proposition från regeringen eller en motion från en eller flera riksdagsledamöter. För att lagförslaget sedan ska bli gällande måste sedan en majoritet av riksdagsledamöterna rösta för det. Det är alltså möjligt att avskaffa ett brott genom att riksdagen stiftar en ny lag som upphäver brottsbestämmelsen och för det krävs en majoritet i riksdagen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (864)
2021-05-06 Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?
2021-05-06 Begreppet ''Särskilda skäl''
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?

Alla besvarade frågor (92030)