Hur avsätter man god man?

2021-01-01 i God man
FRÅGA
Hej jag undrar hur jag gör för att bli av med min godman? I början funkade allting jätte bra tills jag fick en nödsituation i livet och rörde mitt sparkonto där vi hade sparat ihop en del pengar efter att jag använt dom pengarna till en nödsituation så har min godman börjat hota med tingsrätten samt förvaltarskap. Jag valde själv att ha en godman då jag ville ha hjälp men efter alla hot om förvaltare samt tingsrätt så vill jag inte ha hjälp av godman nått mer. Så min fråga är hur gör jag för att bli av med min god man??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga.

Hur kan man säga upp god man?

Ett beslut om att godmanskap ska upphöra eller beslut om att entlediga god man fattas som huvudregel av rätten Vissa frågor är det dock överförmyndaren som beslutar i (11 kap. 19 b § FB). Överförmyndaren är en ansvarig person på kommunen som har ansvar för gode män och förvaltare.

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som pga. andra anledningar inte längre kan anses lämplig för uppdraget ska entledigas. Det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB).

Hur ansöker man om att avsätta en god man?

En ansökan om att avsätta en god man får bl.a. göras av den som ansökan angår, dvs dig om du är över 16 år. Även nära släktingar kan ansöka om att god man ska avsättas (11 kap. 21 § samt 11 kap. 15 § FB).

Det är överförmyndaren som beslutar i frågan. Om överförmyndaren finner att den gode mannen inte är lämplig för uppdraget samt missköter sitt uppdrag så kan den gode mannen avsättas. I ansökan bör ni skriva varför den gode mannen är olämplig för uppdraget och varför ett byte av god man skulle vara aktuellt.

Sammanfattning

Du kan själv ansöka om att byta god man. Ansökan görs till överförmyndaren i din bosättningskommun, och det är även denne som beslutar i frågan om ett eventuellt byte av god man. God man ska avsättas om hen är olämplig för uppdraget och missköter sig, men detta beslutet tas av överförmyndaren.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (502)
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?
2021-03-29 God man eller förvaltare till förälder

Alla besvarade frågor (91130)