Hur avräknas förskott på arv vid arvskiftet?

Om ett syskon nr 1.får ut 200000 i förskottsarv och de två andra syskonen kräver tillbaka det senare vid arvskifte.Hur mycket måste syskon nr1. betala till vardera syskon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv finns i Ärvdabalken (ÄB).
Utgångspunkten i svensk rätt är att gåvor till bröstarvingar (barn) räknas som förskott på arv och ska sedan avräknas på arvet (6 kap. 1 § ÄB). Syskon nr 1 som har fått 200 000 kr i förskott på arv är alltså tvungen att avräkna sitt förskott vid arvsskiftet.

Hur avräknas förskott på arv?
De tillgångar som den avlidne har lämnat efter sig och som ska delas enligt arvsordningen kallas kvarlåtenskap. När förskott på arv givits ska förskottet räknas in i kvarlåtenskapen som om det fortfarande fanns hos den som gav gåvan (6 kap. 5 § ÄB). Arvet ska sedan delas lika mellan syskonen (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom förskottet på arvet bara är fiktivt i beräkningen och alltså inte finns, ska det räknas bort från det syskon som fått förskottet. På så vis får alltså syskon nr 1 mindre vid arvsskiftet och de två andra syskonen får mer, vilket jämnar ut förskottet. Syskon nr 1 behöver då inte betala något till övriga syskon utan kommer få ut mindre vid arvskiftet än de två andra syskonen.

Jag kan inte svara på exakt hur mycket som ska tilldelas varje syskon eftersom det är beroende på hur stor kvarlåtenskapen är. Jag kan dock försöka beskriva hur förskott på arv avräknas genom ett exempel.
Exempel: Kvarlåtenskapen är 700 000 och ska delas mellan tre syskon. Syskon nr 1 har fått 200 000 kr i förskott på arv, vilket ska läggas till i kvarlåtenskapen som om förskottet fortfarande fanns hos den avlidne. Det resulterar i en kvarlåtenskap på 900 000 kr. Dessa 900 000 kr ska sedan delas mellan de tre syskonen som får vars 300 000kr. Eftersom syskon nr 1 redan har fått 200 000 kr i förskott på arv ska det räknas bort från hans eller hennes arvslott. Syskon nr 1 kommer alltså endast få ut 100 000 kr vid arvsskiftet, medan resterande två syskon får vars 300 000 kr.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning