Hur avgör man vem som blir boendeförälder vid en separation?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Hur avgörs det vem som blir boendeförälder vid en separation om föräldrarna inte är eniga?Min dotter ska gå isär från 2-åriga dotterns pappa pga han väljer sig själv före min dotter och deras barn. Han har tagit minimalt ansvar för uppfostran och i hushållet. Han har epilepsi som han använder till sin fördel gm att bla sova länge på morgonen, och att inte min dotter kan gå iväg utan sitt barn utan att han påpekar att han inte orkar vara själv med sin dotter el så kommer hans mamma dit.Finns flera händelser under deras tid, summan är att han har ett ansvarslöst beteende.Hon har valt att lämna honom eftersom hon får ta hand om allt och nu hävdar han att han ska vara boendeförälder. Detta känns inte alls bra eftersom han inte ens haft sin dotter ensam mer en ett fåtal ggr och hela tiden pratar om att han skulle kunna få anfallMvh orolig mormor
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att som att du undrar över på vilket sätt föräldrar som separerar bestämmer vem deras barn ska bo hos.

Föräldrarna sinsemellan kan själva bestämma på vilket sätt boendefrågan ska lösas, men kan de inte komma överens finns det möjlighet att väcka talan i rätten (kap. 6 14a § FB). Domstolen kan då bestämma att barnet ska bo hos en av föräldrarna eller växelvis hos båda föräldrarna. Beslutet avgörs utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Vad som är att anse utgöra barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån de individuella omständigheterna. Hänsyn tas till relevanta omständigheter såsom risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen först bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vid domstolsprövningen läggs därutöver även särskilt vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga.

Värt att komma ihåg är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att detta umgänge ska komma till stånd.

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1572)
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge

Alla besvarade frågor (86530)