Hur återkallar man en fullmakt?

2019-10-20 i Avtal
FRÅGA
Häva / återkalla en fullmakt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Din fråga hur man återkallar en fullmakt regleras i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtl).

Vad säger avtalslagen?

En fullmakt kan återkallas när som helst. Hur den ska återkallas varierar från fall till fall. Detta beror på att systemet för återkallandet av fullmakt innebär att den ska återkallas på samma sätt som den har meddelats. Som huvudregel gäller att återkallandet av fullmakt är giltigt när den som fått fullmakten, fått meddelande om att fullmakten inte längre gäller (andra kapitlet 12 § avtl).

Skriftlig fullmakt?

Rör det sig om en skriftlig fullmakt så återkallas den antingen genom att fullmakten förstörs, eller genom att du får tillbaks handlingen (16 § 2 kap. avtl). Skulle det inte gå att få tillbaks fullmakten i ägo så finns det en möjlighet att förklara fullmakten ogiltig genom en ansökan till tingsrätten (andra kapitlet 12 § avtl).

Meddela tredje man om upphörande av fullmakt

Finns det ytterligare parter i fullmaktsförhållandet bör även dessa meddelas att fullmaktsförhållandet har upphört.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1235)
2020-02-18 Fullmäktigens Skadeståndsansvar
2020-02-17 Möjligt att kräva in pengar för anmälningsavgift till sittning? Betydelse av formuleringen "Anmälan är bindande"
2020-02-14 Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt
2020-02-12 Framtidsfullmaktens innebörd och tillämplighet vid bankärenden

Alla besvarade frågor (77187)