Hur ärver särkullbarn respektive gemensamma barn?

2021-02-10 i Efterarv
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga om arv och särkullbarn. Vår familj består av min och min brors mamma och pappa som är gifta. Vår pappa har en dotter sedan tidigare äktenskap.Vi undrar, om vår mamma dör först och har majoriteten av sin egendom som enskild egendom. Vad vi förstår så gör man först en bodelning mellan mamma och pappa giftorättsgods och det delas på hälften. Den enskilda egendomen som mamma har blir hennes kvarlåtenskap + hälften av giftoträttsgods?Stämmer det då att jag och min bror ska ärva hela mammas enskilda egendom 100% + hälften av giftorättsgods? Men att först får vår pappa ärva detta med fri förfoganderätt. När väl pappa dör får jag och min bror arvet från mamma det som är kvar som efterarv. Och resterande som pappa har kvar kommer delas mellan vår halvsyster, mig och min bror?Eller kommer vår halvsyster (särkullbarn) ha rätt att få ut 1/3 av efterarvet från vår mamma????
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer när en gift person avlider?

När en make i ett äktenskap avlider är utgångspunkten att en bodelning ska genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen läggs allt makarnas giftorättsgods samman och delas lika efter avdrag för skulder (11 kap. 3 § ÄktB). Det som den avlidna maken erhåller i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap.

Hur fördelas arvet efter vår mamma?

Eftersom er mamma inte har några särkullbarn och eftersom hon var gift med er pappa när hon avled kommer hela hennes kvarlåtenskap att tillfalla er pappa med fri förfoganderätt. Det innebär att arvet egentligen ska gå till er barn, men eftersom ni är gemensamma barn till makarna ärver er pappa era andelar (3 kap. 1 § ÄB).

Arvet från er mamma kommer ni att få ut i form av ett efterarv när även er pappa avlider (3 kap. 2 § ÄB). Efterarvet från er mamma fördelas ut innan arvet från er pappa kan fördelas. När er pappa avlider kommer ni alltså att få ta del av motsvarande andel av arvet er pappa ärvt med fri förfoganderätt som er mamma efterlämnade.

Det som kvarstår efter att arvet från er mamma delats ut är er pappas kvarlåtenskap. Hans kvarlåtenskap ska sedermera fördelas till hans närmsta arvingar, dvs hans tre barn. Utgångspunkten är att varje barn ärver lika mycket, och ni kommer alltså tillsammans med er pappas särkullbarn att ärva en tredjedel vardera av er pappas kvarlåtenskap.

Er pappas särkullbarn har inte rätt till arv från er mamma eftersom hon inte är biologisk eller adopterad släkting till henne. Arvet från er mamma kommer att fördelas ut till hennes arvingar innan kvarlåtenskapen från er pappa kan fördelas. Er halvsyster kommer alltså inte att få 1/3 av efterarvet från er mamma.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?