Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

2021-11-30 i Testamente
FRÅGA
Min syster separerade och hennes ex köpte ut henne ur huset, nu har hon flyttat tillbaka och de ska gifta sig, ingår då huset i giftorätten? och kan han komma undan det genom att i ett testamente skriva in att det är enskild egendom som bara ska tillfalla deras gemensamma son, och inte min systers särkullsbarn? Som jag tolkar det kan han även genom äktenskapsförord ta bort giftorätten när det gäller huset, stämmer det? Mina föräldrar vill till varje pris skydda min systers särkullsbarn, och undrar om de kan skriva in i sitt testamente att i det fall där huset inte ingår i giftorätten eller det finns ett äktenskapsförord så vill de att min syster ärver en lägre summa till förmån för särkullsbarnet. Jag tänker att problemet kan vara att min systers blivande man i efterhand då kan skriva ett testamente om enskild egendom när det gäller huset för att säkra upp bägge delar, alltså se till att arvet av huset går enbart till gemensamma barnet och att min syster får hela sin del av våra föräldrars arv. Hur skulle ni råda oss att göra?
SVAR

Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att din syster och hennes man har gift sig så kommer alla deras tillgångar som utgångpunkt vara giftorättsgods. Detta gäller oavsett om de separerat tidigare och han köpt ut henne. Huset kan bli enskild egendom genom att dem skriver äktenskapsförord eller att hennes man skulle ha mottagit huset som gåva eller arv där givaren angett att gåvan eller arvet ska vara enskild egendom för mottagaren vilket. Av din fråga så framgår det inte att huset skulle varit en gåva eller arv där det föreskrevs att det skulle vara din systers mans enskilda egendom, därav är det enda sättet huset kan bli enskild egendom är om din syster och hennes man skriver ett äktenskapsförord, 7:1-2 äktenskapsbalken. Det går alltså inte för hennes man att på egen hand skriva att huset är enskild egendom utan äktenskapsförord kräver bådas underskrift. Vad som kan vara av betydelse är att vid bodelning pga skilsmässa eller bortgång, när tillgångarna ska delas upp, har make/maka förtur till att sin egendom (dvs huset om han står som ensam ägare på lagfarten) detta går ju dock bara om det finns tillräckligt mycket tillgångar kvar för din syster till motsvarande värde, annars kommer huset behöva säljas eller annan överenskommelse göras, 11:7 äktb.

Om dina föräldrar går bort så är det först och främst du och din syster som kommer ärva era föräldrar, är ni två syskon ärver ni som utgångspunkt hälften var av deras tillgångar. Om era föräldrar skulle vilja testamentera annorlunda kan ni klandra testamentet och det minsta ni kan ärva är en fjärdedel var av deras tillgångar dvs hälften av vad ni skulle ärvt om de ej testamentera. Tanken är ju att din systers särkullbarn inte kommer ärva för ens din syster har gått bort. Om din syster hade gått bort innan hennes man hade särkullbarnet kunnat kräva att få ut sitt arv från sin mamma direkt, till skillnad från när det gemensamma barnet som måste avvakta att få ut sitt arv tills båda föräldrarna avlidit, 3:3 jämte 3:9 ärvdabalken.

Så vid en bodelning kommer giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver den avlidnes kvarlåtenskap men det finns möjlighet för den avlidne att testamentera sin kvarlåtenskap till någon annan. Om din systers man skulle testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till någon annan har, finns det ett garantibelopp som motsvarar 4x prisbasbeloppet för det år som hennes make går bort (2021 är det 46 700) har hon inte redan vid bodelningen fått egendom som uppgår till detta belopp så kommer hon ha rätt att få det belopp hon saknar för att nå den summan, från den avlidna makens kvarlåtenskap, resten går till den han testamenterat till, 3:1 ÄB.

Sammanfattningsvis, huset kan endast bli enskild egendom om din syster går med på det. Kvarlåtenskapen efter bodelning kan din systers man välja att testamentera till deras gemensamma barn istället för att låta hela kvarlåtenskapen tillfalla systern. Särkullbarnet har ingen lagstadgad rätt att ärva från din systers barn eftersom barnet inte är hans biologiska utan det är särkullbarnets egna barn denne ärver. Om systern dör först kan särkullbarnet antingen välja att begära ut sitt arv direkt eller avvakta till förmån för systerns make. Om systerns man dör först så kommer en bodelning göras och om inget testamenteras så kommer din syster ärva sin man, när systern dör kommer dock deras gemensamma barn få ut ett större arv. Detta är för att bodelningen görs efter hennes make dör där det kommer framgå hur stor del av vad makens kvarlåtenskap utgör i förhållande till vad systern får ut vid en bodelning. Är det endast giftorättsgods kommer det ju motsvara 50%. Då kommer det gemensamma barnet få ut 50 + 25% av kvarlåtenskapen, och särkullbarnet 25% eftersom makens andel ska bara det gemensamma barnet ärva. Det är komplicerat med arvsreglerna men jag hoppas detta var svar på er fråga, annars får ni gärna skicka in kompletterande frågor.

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?