FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo24/01/2019

Hur ärver man som sambo respektive som gift?

Min sambo är obotligt sjuk och vill att vi ska gifta oss. Kan jag som efterlevande tjäna ekonomiskt på det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja att besvara din fråga genom att gå igenom hur sambor respektive gifta makar ärver varandra för att sedan besvara din fråga om du som efterlevande kan tjäna ekonomiskt på ett giftermål.

Tillämplig lag är ärvdabalken (ÄB).

Hur ärver sambor?

Sambor har ingen legal arvsrätt i svensk lag. Sambor ärver inte varandra automatiskt, utan för att sambor ska ärva varandra krävs att de upprättar testamente som uppger att kvarlåtenskap ska tillfalla sambon.

Hur ärver gifta makar varandra?

När man avlider går i första hand ens kvarlåtenskap till ens barn (2 kap. 1 § ÄB). Om man inte har några barn men är gift går arvet enligt lag till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Som gift har man alltså legal rätt till arv till skillnad från vad sambor har. Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att maken fritt har rätt att använda pengarna, men får inte testamentera bort dem. Den först avlidnes legala arvingar (föräldrar, syskon, syskonbarn, mor- och farföräldrar m.fl) har sedan rätt till ett efterarv när den efterlevande maken avlider. Det kan beskrivas som att släktingar till den först avlidne maken får sitt arv efter denne först när dens make avlider.

Kan jag som efterlevande tjäna ekonomiskt på ett giftermål?

Du som efterlevande kan tjäna ekonomiskt på ett giftermål då äkta makar kan vara arvsberättigade till varandra förutsatt att de inte har några barn. Som endast sambor ärver man ingenting automatiskt, utan då krävs istället att man upprättar ett testamente som förordnar kvarlåtenskap till den efterlevande sambon.

För att du ska ha rätt till arv från din sambo kan ni antingen gifta er som du skriver, eller så kan din sambo, om hen vill, skriva ett testamente och testamentera sin kvarlåtenskap till dig så att du ärver på så sätt istället.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor så ställ gärna en till!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?