Hur ärver jag om det visar sig att jag har en annan pappa?

2020-02-29 i Faderskap
FRÅGA
Hej sitter i en lite konstig sitsFör 15 år sedan fick jag veta att jag har en annan pappa.Dock har den som jag trott varit min pappa skrivit på faderskapspappet för 52 år år sedan .Jag har också vetat om att jag har två halvsystrar och för 2 veckor sedan hittar jag dom av en slump.Får kontakt dock säger dom att deras far förnekar min existens dock väldigt lätt att ta ett DNA och få allt utrett.Till min fråga om jag tar ett DNA förlorar jag då arvsrätten till min icke biologiska pappa och i stället får ärva min biologiska ?Och då nu min biologiska uppenbart inte vill kännas vid mig kan han inte typ göra mig arvslös då han är rik och jag tar för givet att han kommer utesluta mig helt. Och andra sidan har jag väl fått två systrar. I min sits känns det som jag kan förlora allt bara för att bevisa mitt ursprung. Om han uppenbart gömmer eller ger bort tillgångar när jag bevisat med DNA är det olagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med din arvsrätt om du gör ett DNA-test och jag förstår det som någon har bekräftat faderskapet till dig för 52 år sedan. De relevanta bestämmelserna finns i föräldrabalken (FB)och ärvdabalken (ÄB).

Vilken betydelse har DNA-test för min arvsrätt från den jag trodde var min far?

Barn ärver från sina föräldrar först, så som bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med föräldrar menas i den bestämmelsen inte genetisk förälder, utan juridisk. Den som har bekräftat faderskapet är rättsligt sätt din far (1 kap. 3 och 4 § FB). Om det sedan visar sig att den som bekräftar faderskapet inte är fader, så ska en domstol häva faderskapet (1 kap. 4 § tredje stycket FB). Dock har inte ett DNA-test i privat regi någon direkt verkan för detta. Hävning av faderskapsbekräftelse görs genom en så kallad fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rättsläget är inte alldeles tydligt, men troligtvis har du som "barnet" en rätt att väcka en sådan talan. En sådan talan skulle då innebära att du inte längre ärver från denna personen.

Hur fastställer jag den andre mannen som min rättsliga far?

Om personen är ovillig att bekräfta sitt faderskap, finns det en möjlighet att få den bekräftad genom domstol (1 kap. 3 och 5 § FB). Om en genetisk undersökning visar att det är din far så ska domstolen fastställa faderskapet (1 kap. 5 § första punkten FB). Här borde det krävas att det är ett DNA-test som utförs av en myndighet eller annars med så hög trovärdighet att rätten an lita på uppgiften.

Vilken arvsrätt har från den andre mannen?

Skulle det vara så att den andre mannen inte vill veta av dig så finns det ett visst skydd för din arvsrätt om du fastställer faderskapet till personen. Detta skydd är den så kallade laglotten. Detta innebär att hälften av vad du skulle ärva från mannen, skyddas så att han inte kan testamentera bort den genom att du kan begära jämkning av testamentet i fråga (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Det du skulle ärva av mannen (arvslotten) är lika mycket som alla hans andra barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har han tre barn med dig inräknat, är arvslotten en tredjedel och laglotten, den skyddade delen, alltså en sjättedel. Om den andre mannen skulle försöka att ge egendom till de andra barnen så kan detta avräknas från deras arvslott när så som förskott på arv, men de är inte i regel skyldiga att betala tillbaka något som överstiger vad de skulle få som arvslott (6 kap. 1 och 4 § ÄB).

Exempel: om kvarlåtenskapen (med förskottet inräknat) uppgår till 100 000 kr och han har två barn så skulle deras arvslott vara 50 000 kr var. Om förskottet var en båt värd 70 000 kr som gavs till det ena barnet, så behöver det barnet inte betala tillbaka de överskjutande 20 000 kr från vad den hade rätt till som arvslott. Det andra barnet får då de 30 000 kronorna som återstår på sin arvslott.

Sammanfattningsvis.

Enbart ett DNA-test har inte någon egentlig betydelse. För att din arvsrätt ska påverkas måste du på olika sätt föra talan om detta i domstol. Väljer du att få den andre mannen fastställd som din rättsliga fader, så skyddas en del av ditt arv så som laglott. Det finns ett visst skydd ifall den andre mannen försöker göra sig av med ditt arv.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll