Hur ärver jag och mina barn efter min sambo?

2014-12-28 i Sambo
FRÅGA
Hej Jag är sambo med en man som inte har några barn. Jag har 2 barn. Har en fråga ang arv. Min sambo vill att jag och mina barn sedan ska ärva honom. Han vill även att jag ska ärva hans mamma när hon dör. Hur ska vi göra för att det ska bli bäst för oss. Vi vill trygga boende mm för oss båda så länge vi lever. Vi vill inte att barnen ska ärva förrän båda borta. Ska vi gifta oss eller räcker det med testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sambor ärver inte varandra enligt den legala arvsordningen arvsordning, som du hittar här. DIn sambo kommer att ärvas av hans föräldrar och i deras frånvara hans syskon eftersom han inte har egna barn. Om din sambo dör före dig kommer du alltså inte att ärva honom. Du kommer dock att ha en rätt att få minst två ggr prisbasbeloppet, nu ca. 90 000 kr, som din lott i bodelningen som ska göras när en sambo avlider enligt 18 § sambolagen här

Som du är inne på kan ni ärva varandra antingen genom att ni gifter er eller att din sambo och du skriver ett testamente. 

Om ni gifter er kommer den karlevande vid den förstes dödsfall ärva hela den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt enligt ÄB 3:1. Det innebär att egendomen erhålls med full äganderätt men med begränsningen att den inte kan testamenteras bort. Egendommen kommer vid den kvarlevande makens död ärvas av den först avlidna makens arvingar. Det innebär att om din sambo dör före dig kommer du att få hans egendom med fri förfoganderätt men vid din död kommer inte dina barn ärva den egendommen om din sambos föräldrar, syskon eller syskonens barn eller barnbarn då lever. Om du dör först kommer din sambo ärva dig med fri förfoganderätt men dina barn har dock en rätt att få ut sitt arv direkt eftersom de inte är era gemensamma barn. Dina barn karn dock avstå fråna att ta arvet direkt så din sambo får det med fri förfoganderätt, ÄB 3:9. Gifter ni er innebär det att du kommer att ärva din sambo, din sambo kommer att ärva dig endast om dina barn då tillåter det och dina barn kommer aldrig att ärva din sambo.

För att ni ska vara säkra på att ni ärver varandra, och att dina barn ärver din sambo krävs att ni skriver testamenten med varandra som arvtagare i första hand och dina barn som arvtagare i andra hand. Eftersom din sambo inte har några bröstarvingar kommer han kunna testamentera bort hela sin kvarlåtenskap utan att inskränka någon bröstarvinges laglott, som då skulle ha kunnat påkalla jämkning av testamentet. Dina barn kommer att kunna påkalla jämkning så att de får ut sin lagott direkt om du testamenterar bort så mycket av din kvarlåtenskap att deras laglott inskränks. Laglotten är 50 % av arvslotten, som är kvarlåtenskapen genom antalet arvingar.

Vad gäller din sambos mor kommer han att ärva henne om han lever vid hennes död. Arvet kommer att ingå i hans förmögenhetsmassa och kommer att ärvas vidare av hans arvingar eller testamentestagare vid hans död. Om din sambo i stället dör före hans mor kommer hon ärvas av hennes andra arvingar, inte av dig eller dina barn oavsett om ni gifter er eller inte. För att du och dina barn ska ärva din sambos mor behöver hon skriva ett testamente.

Om ni vill ha hjälp att upprätta testamenten kan ni använda vår avtalstjänst, som du kommer till genom att klicka här.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81825)