Hur ärver jag en fastighet och löser ut mina syskon?

FRÅGA
hur ärver jag en fastighet och löser ut mina syskon?
SVAR

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arvsordning finns i ärvdabalken (1958:637), se här. Enligt ärvdabalken 2 kap. 1 § är det den avlidnes bröstarvingar som är närmaste arvingar. Om inte bröstarvingen lever, är det dennes barn som ärver sin förälders del och osv.

Hur du ska lösa ut dina syskon från ärvs fastighet är första du kommer överens om fastighetens värde genom att ta kontakt med en auktoriserad värderingsman och få en värdering.
För att alla syskon ska få sin rättmätiga andel är det vanligt att utgå från markansvärdet minus kapitalvinstskatten när man ska köpa ut sina syskon. Vid vinstberäkningen ska du räkna ifrån den latenta reavinstskatten som du tar över om du löser ut de andra ur huset.

Om arvsskiftet verkar klart så tar du över fastigheten genom försäljning. Mäklarkostnaden ska då också dras av från lösensumman.

Skattesatsen är 22 procent. Skatten beräknas på försäljningspriset, minus inköpspriset, lagfartskostnader och förbättringsutgifter. För att räkna ut den latenta skatten på ett korrekt sätt är det bra att läsa Skatteverkets broschyr om försäljning av småhus (SKV 379).

Vänliga hälsningar,

Ashtar Brikha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (685)
2019-04-17 Dödsbo kostnader
2019-04-09 Gravort - Har äkta maka bestämmanderätt?
2019-04-02 Kan jag säkerställa att jag blir kremerad när jag har avlidit?
2019-03-31 Krävs samtliga dödsbodelägares samtycke vid försäljning?

Alla besvarade frågor (67937)