Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?

Hej! Min mamma har gått bort. Jag och min lillebror är bröstarvingar till mamma och pappa. Mina äldre bröder är särkullbarn enligt juridiken. Men mamma ville vi barn skulle få vår del på en gång. Nu säger min lillebror att vi inte har någon arvsrätt och pappa får sina 50%mina bröder får 25% var. Jag sa det stämmer inte de är ju att storebröderna ska få 12.5% på engång men vår andel går in i pappas så hak får 75%. Jag har pluggat juridik och då lärde jag mig det var. Men han sa att någon jurist kompis hade sagt annat. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att din mamma inte har upprättat något testamente och att hennes arv därmed följer den legala arvsordningen. Det framgår inte ur frågan hur många äldre bröder du har, men jag kommer basera mitt svar på att du har två äldre bröder som är din mammas särkullbarn medan du och din lillebror är gemensamma barn, så din mamma har totalt fyra barn.

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem är rätt arvinge?

Enligt den legala arvsordningen är det den avlidnes bröstarvingar som är de närmsta arvingarna. Arvet enligt den legala arvsordningen fördelas lika mellan bröstarvingarna, dvs varje bröstarvinge ärver lika stor andel. Om man har fyra bröstarvingar blir vardera bröstarvinges arvslott därmed 25 % (2 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt medan gemensamma barn får vänta på sitt arv. Den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen blir istället berättigade till efterarv från sin först avlidne förälder när den andra föräldern också avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Hur blir det i vårt fall?

Om mina antaganden som jag beskrev inledningsvis är korrekta, dvs att din mamma totalt hade fyra barn varav två var särkullbarn samt att hon inte upprättat något testamente, så har vardera av särkullbarnen, dvs dins storebröder, rätt att få ut sitt arv på 25 % vardera direkt, en andel vilket motsvarar deras arvslott. Din och din lillebrors andelar uppgår också till 25 % vardera, men eftersom ni är gemensamma barn så ärver er pappa istället era andelar och ni får rätt till efterarv från er mamma som fördelas först när er pappa avlider.

Den totala fördelningen efter din mamma blir i nuläget alltså 25 % till vardera särkullbarn och 50 % till er pappa som han ärver med fri förfoganderätt och som ni har rätt till som efterarv.

Ska inte mina storebröder få 12,5 %?

Det jag tror att du tänker på när du säger att storebröderna ska ha 12,5 % vardera är deras laglott. En laglott är det som man som bröstarvinge minst har rätt till i arv efter sin förälder då det i Sverige inte är möjligt att göra sina bröstarvingar arvslösa.

Laglotten motsvarar hälften av arvslotten, dvs hälften av det som bröstarvingarna skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Om dina bröders arvslott är 25 % motsvarar deras laglott 12,5 % av kvarlåtenskapen. För att någon endast ska få sin laglott istället för sin arvslott krävs att arvlåtaren upprättat ett testamente och genom det inskränkt arvet till särkullbarnen till att endast omfatta laglotten. Har inget testamente upprättats som inskränker laglotten har bröstarvingarna rätt till sin arvslott som beskrivits ovan under rubriken "Hur blir det i vårt fall?".

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till eller skriva en kommentar här under.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000