Hur ärver gemensamma barn framför den efterlevande maken?

Hej, jag och min maken har olika uppfattningar om vad som är ekonomiskt förnuftigt. Jag vill spara mer och han göra av med betydligt mer. Detta har gjort att jag har väldigt mycket mer pengar än honom. Om jag skulle avlida ärver han "mina" pengar. Med risk att mycket pengar försvinner på saker som jag hellre vill att barnen ska ta del av. Hur kan jag skydda pengarna så att våra gemensamma barn ärver dem direkt (när de är myndiga vill säga)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du att dina barn ska ärva dig direkt när du dör. Fördelningen av arv reglers i Ärvdabalken (ÄB) samt även lite i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 3 kap. 1 § ÄB har den efterlevande maken/makan rätt att ärva allting från den avlidna maken/makan om gemensamma barn finns. Vilket innebär att din man, om du dör, kommer ärva hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt eftersom ni bara har gemensamma barn. Dina barn får alltså vänta på efterarv av dig.

Testamente
Om du vill bortgå från den legala arvsordningen där din man ärver först måste du skriva ett testamente. Genom ett testamente kan du göra din man arvlös och välja att dina barn ska ärva direkt av dig. Det vill säga du skriver ett testamente till fördel för dina barn. Dina barn kommer då ärva hela din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB).

Bodelning och äktenskapsförord
När du avlider kommer en bodelning att ske. En bodelning innebär att värdet på både din egendom och din makes egendom som är giftorättsgods kommer räknas samman och sedan delas på hälften. Hälften tillfaller dig och blir din kvarlåtenskap och häften tillfaller din make och blir hans egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, vilket innebär att om dina pengar är giftorättsgods kommer hälften av dina pengar att tillfalla din make vid bodelningen och hälften kommer tillfalla dig (7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Din del kommer bli din kvarlåtenskap som då om testamente finns kommer tillfalla barnen.

Det innebär även att din make, oavsett om det finns testamente, genom bodelningen kommer få en del av dina pengar, samtidigt som det i din kvarlåtenskap kommer finnas den del pengar som kommer från vad din make har. Om du inte vill att din make ska få ta del av pengarna alls, att pengarna inte ska ingå i bodelningen, måste du göra pengarna till enskild egendom. Vilket sker lättas genom ett äktenskapsförd (7 kap. 1 och 2 § ÄktB). Viktigt här är att tänka på att för att pengarna ska klassas som enskild egendom måste pengarna kunna urskiljas från pengar som inte är enskild egendom, ex. genom ett separat bankkonto.

Basbeloppsregeln
Det finns även en regel som är till fördel för den efterlevande maken. Den efterlevande maken har rätt att få 4 gånger prisbasbeloppet när ena maken dör. Om den efterlevande makens del av giftorättsgodset samt eventuell enskild egendom inte uppnår ett värde till 4 gånger prisbasbeloppet kommer resterande del tas från din kvarlåtenskap. Regeln går före ett testamente. Om din man har egendom till ett värde av 4 gånger prisbasbeloppet antigen från sin del av giftorättsgodset eller i enskild egendom kommer han inte få ut något av dig (3 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning
Om du vill att barnen ska ärva måste du skriva ett testamente till fördel för barnen. Gör du det kommer din make inte ärva dig. Vill du skydda dina pengar ännu mera, att din make inte ska få något av dig i bodelningen krävs det ett äktenskapsförord där pengarna bli enskild egendom. Dock krävs det även om pengarna är enskild egendom ett testamente. Vill du fortfarande att pengarna ska vara giftorättsgods och hälften delas vid bodelningen räcker det med ett testamente. Du måste alltså skriva ett testamente till fördel för barnen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning