Hur ärver en sambo som universell testamentstagare?

Hyr ärver en universalarvinge?

Kan en sambo som i gemensamt testamente görs till universalarvinge ärva sin avlidne sambos föräldrar som avlider ett år efter?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

En univesalarvinge är en person som enligt den legala arvsordningen ärver en hel kvarlåtenskap som enda arvinge. Ifall någon istället testamenterat sin kvarlåtenskap i helhet kallas denna testamentstagare för Universell testamentstagare enligt 11 kap 10 § Ärvdabalken (ÄB). En sambo blir inte universalarvinge genom testamente, utan universell testamentstagare.

Om en sambo har gjorts till universell testamentstagare kommer han eller hon att ärva hela den kvarlåtenskap som testatorn har då han eller hon avlider. Enligt 9 kap 1 § ÄB kan man genom ett testamente förordna om sin egen kvarlåtenskap, alltså tar bestämmelsen sikte på egendomsförhållandet vid tidpunkten för döden. En universell testamentstagare tar med andra ord inte över den rätt som tillkommer en arvinge genom den legala arvsordningen (se 2 kap ÄB). För att ärva en sambos föräldrar krävs det att föräldrarna testamenterat sin egendom till sambon.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”