Hur ärver efterarvingar efter den efterlevande makens död?

2020-10-08 i Efterarv
FRÅGA
Min mans faster har precis gått bort och testamenterat sin kvarlåtenskap till min man. Det finns inga bröstarvingar. På fasters sida finns 11 syskon (döda) och ett antal syskonbarn. Här råder egentligen inga konstigheter utan det är klart att faster har rätt att testamentera sin kvarlåtenskap till min man. Men jag undrar hur det är med fasters mans bror och systerson, fasters man är död sedan några år och hon ärvde allt. Gäller testamentet alla arvingar på båda sidor eller har de rätt till en del som ursprungligen härstammar från från fasters mans arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

Om den avlidne inte har upprättat något testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. I den första arvsklassen finns den avlidnes bröstarvingar. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar samt deras barn (2 kap. 1-3 § ÄB).

Om den avlidne inte hade några bröstarvingar men var gift tillfaller dock arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB).

Har min fasters mans bror och systerson rätt till något arv?

Som jag tolkar din fråga så ärvde din faster hela sin makes kvarlåtenskap när han avled eftersom att de var gifta och inte hade några barn.

Den först avlidna makens arvingar kan i den situationen vara berättigade till ett efterarv när den efterlevande maken avlider. Om någon av den först avlidne makens föräldrar, syskon eller syskons avkomling lever vid tiden när den efterlevande maken avlider är de berättigade till efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Det betyder att din fasters mans bror och systerson har rätt till ett efterarv på motsvarande andel av din fasters kvarlåtenskap som hon ärvde efter sin make när han avled.

Hur fördelas arvet efter min faster?

Eftersom det finns efterarvingar till din fasters man bestående av mannens bror och systerson ska först och främst deras efterarv delas ut. De får motsvarande andel av kvarlåtenskapen som den efterlevande maken ärvde av sin make. Om fasterns totala förmögenhet efter hennes makes död exempelvis bestod av 75 % egen förmögenhet och 25 % arv från maken ska efterarvingarna få 25 % av den efterlevande makens kvarlåtenskap när hon avlider. Man ärver alltså inte exakt samma summa som arvet bestod i vid arvsskiftet, utan man ärver motsvarande kvotdel.

När efterarvingarna från den först avlidne maken har fått ut sitt efterarv kan sedan er fasters kvarlåtenskap fördelas utefter hennes testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98705)