Hur ärver barnbarn?

2021-02-28 i Bröstarvinge
FRÅGA
HejHar en fråga rörande arv. Min morfar är gift med sin fru sen många år som har gått bort. Nu är morfar illa däran. Hur funkar det med arvsrätten efter morfar efter som dem är gifta ? Har jag rätt till alla morfars pengar? Händer om det är gemensamt konto? Frågar för hans fru nog skrivit på hennes syster barnbarn men jag vill inte dela morfars arv med dem då dem inte har rätt till det enligt vad jag förstått av lagen. Normalt sett är det 50 procent men är ända bröstarvinge då mamma gått bort så bör vara 100 procent. MvhAlexander
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvrättslig vägledning återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Frågar kan konkretiseras till vem som har laglig rätt att ärva din morfar. Det du skriver är korrekt, du är bröstarvinge enligt s.k istadarätt (2 kap. 1 § ÄB).Det betyder att du tar din mammas plats i arvsordningen. Viktigt att poängtera är att det framgår att din morfar var gift vid tidpunkten för dödsfallet. Detta aktualiserar efterlevande makes rätt till kvarlåtenskapen efter din morfar (3 kap 1 § ÄB).

Däremot har särkullsbarn rätt att få sin laglott direkt vid arvlåtarens död (3 kap. 1 § ÄB). Jag utgår från att din mor är särkullsbarn i detta fallet då du benämner efterlevande make som "morfars fru" och inte som "mormor". Detta betyder således att du har rätt att begära ut arvslotten direkt om omständigheterna stämmer överens med min bedömning. Dock finns det en regel, den s.k basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB), där efterlevande make har rätt att erhålla egendom till värde av fyra prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr, totalt 190 400).

Om efterlevande make skulle åberopa denna regel får du ett efterarv i dennes dödsbo (3 kap. 2 § ÄB). Pengar som efterlevande make får genom denna regel är fri förfoganderätt, vilket leder till att efterlevande make kan nyttja dessa med vissa undantag. En av dessa begränsningarna är att efterlevande make inte kan orsaka en väsentlig minskning genom testamente, gåva eller annan därmed jämförlig handling (3 kap. 2–3 §§ ÄB).

Slutsats

Du har således rätt till hela din morfars arv, det kan däremot hända att du inte får ut att allt direkt. Skyddet för efterarvet hindrar således att efterlevande makes barnbarn tar del av arvet efter din morfar.

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96356)