Hur arv uppdelas när sambo med särkullbarn avlider

Hej jag undrar om min sambo skulle bli sjuk o avlida vad gäller för mig ärver jag honom då? Han har 2 adopterade barn sen tidigare äktenskap o jag har också 2 barn sen tidigare inga genansamma.barn vad händer med mig o vem ärver isåfall homom o hur fördelas arvet? Går sambolagen in där ? På likadant sätt som man är gift mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Ifall din sambo skulle avlida och det inte finns något testamente kommer hans två barn att ärva honom (2 kap 1 § ärvdabalken). Sambo har nämligen ingen legal arvsrätt. Däremot är det möjligt att genom att upprätta ett testamente skydda sin sambo till viss del. Ens barn har alltid rätt till den s.k. laglotten, vilket motsvarar hälften av ens arvslott (7 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att hälften av din sambos egendom kommer alltid att ärvas av hans barn även om han har upprättat ett testamente.

Är man gift och har s.k. särkullbarn, d.v.s. barn utanför sitt äktenskap, har de fortfarande rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § ärvdabalken). Finns inget testamente är det alltså fortfarande särkullbarnen som ärver allt i första hand. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och får i så fall rätt till ett efterarv när den efterlevande maken sedan avlider (3 kap 9 § ärvdabalken). Vissa gifta par försöker därför att skydda sin make genom att upprätta ett testamente som säger att ifall barnen väljer att avstå sitt arv får de ut hela sin arvslott efter att båda avlidit, annars om de vill ha ut sitt arv direkt har de bara rätt till sin laglott (d.v.s. hälften).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning