Hur ansöker man om ensam vårdnad av barn vid separation?

2020-03-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej Jag och min partner vi ska separera så jag vill ansöka om ensam vårdnad Hur ska man gå tillväga
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i föräldrabalken (FB). I mitt svar kommer jag gå igenom de bestämmelser som är mest aktuella och relevanta i ditt fall.

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om båda föräldrarna har vårdnaden över barnet, eller en av dem och vill någon av dem ansöka om ändring i vårdnaden, exempelvis få ensam vårdnad - kan den ansöka om detta hos domstol. Domstolen kan då fatta beslut om det ska vara gemensam vårdnad, eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad (6 kap. 5 § första stycket FB).

Vid bedömningen om vem av vårdnadshavarna ska få ensam eller gemensam vårdnad så lägger man stor tyngd vid föräldrarnas samarbetsförmåga när det gäller frågor som rör barnet. Huvudfokus ligger dock på vad som är barnets bästa - vilket sker genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Om båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad, dvs. ingen vill ha gemensam vårdnad och motsätter sig detta - får inte domstolen fatta beslut om gemensam vårdnad. Det innebär alltså att domstolen kommer endast kunna fatta beslut om ensam vårdnad (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Vid fråga om ändring av vårdnaden, prövas det av domstolen - men det kräver att talan väcks av föräldrarna - en av dem eller båda (6 kap. 5 § tredje stycket FB).

Värt att tilläggas är möjligheten om samarbetssamtal som kommunen anordnar - detta i samband med att ena eller båda vill väcka talan om ensam vårdnad. Dessa samtal sker i syfte att nå enighet mellan föräldrarna angående boende, umgänge och vårdnad (6 kap. 18 första stycket § FB).

Detta eftersom rätten kan komma att ge i uppdrag till socialtjänsten att arrangera samarbetssamtal för att uppnå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 § andra stycket FB). Det beror på att i fokus ligger barnets bästa, vilket innebär att alla beslut som berör barnet; vårdnad, boende och umgänge - ska vara avgörande i alla de beslut som fattas. Och där kan således samarbetssamtal få betydelse i rättens bedömning - om det tas upp till domstol så att säga (6 kap. 2 a § FB).

Processen - ansöka om ensam vårdnad

Om du vill att frågan om vårdnad ska tas upp till domstol så ansöker du om en stämning angående detta. Det gör du till tingsrätten i den ort där barnet är folkbokförd. På domstolens hemsida finner du mer uppgifter om hur du går till väga för att skicka in ansökan. Värt att tillägga är att kostnaden för ansökan är 900 kr. Mer uppgifter finner du på deras hemsida: här.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84313)