Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om pappan missbrukar droger och struntar helt i sina barn. Hur kan jag som mamma då få vårdnaden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken, som jag härefter kommer att benämna som "FB".

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad av barnen och någon av föräldrarna vill ansöka om ensam vårdnad kan detta göras i domstol (6 kap. 5 § FB). Rent praktiskt går det till så att den förälder som vill få ensam vårdnad ansöker om stämning hos tingsrätten i den ort där barnen bor. När man ansöker om stämning får man vidare betala en avgift på 900 kr. På Sveriges domstolars hemsida finns ytterligare förklaring om hur man går tillväga när man skickar in en stämningsansökan. Det finns vidare även färdiga blanketter som man kan använda sig utav om man är osäker på hur man ska utforma sin ansökan.

Möjlighet till samarbetssamtal

Jag vill även nämna att det finns en möjlighet till samarbetssamtal med den andra föräldern. Detta är anordnat av kommunen och är till för att försöka få föräldrarna att enas i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal är vidare helt kostnadsfria och ansökan görs till familjerätten i den kommun där ni bor i (6 kap. 18 § FB).

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om du har fler funderingar, får du gärna höra av dig till oss så ska vi göra allt för att besvara dina frågor.

Hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000