Hur ansöker man om ensam vårdnad?

2019-02-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om jag vill gå rättsligt och söka ensam vårdnad, hur ska jag gå tillväga om jag vill göra detta utan ombud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samarbetssamtal
Innan jag redogör för hur man går tillväga för att ansöka om ensam vårdnad så vill jag uppmärksamma dig på möjligheten till samarbetssamtal med den andra föräldern, anordnat av kommunen, för att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § föräldrabalken (FB)). Jag vill uppmärksamma dig på möjligheten till samarbetssamtal eftersom rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden att i barnets intresse anordna samarbetssamtal för att uppnå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 § 2 st. FB). Det beror på att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2 a FB).

Ansöka om ensam vårdnad
Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och någon av dem vill ansöka om ensam vårdnad, kan rätten besluta om gemensam eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB). När rätten bedömer om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om båda föräldrarna motsätter sig det, får rätten inte besluta om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § 2 st. FB). Fråga om ändring av vårdnaden prövas av domstolen om talan väcks av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § 3 st. FB).

Ansökningsprocessen
Om du vill att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. På Sveriges domstolars hemsida finns blanketten och en förklaring om hur du går tillväga för att skicka in ansökan. När du skickar in ansökan ska ansökningsavgiften på 900 kr betalas.

Om du skulle behöva ytterligare juridisk hjälp eller råd rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra jurister. Du kan boka en tid på https://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll