FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/03/2018

Hur ansöker jag om vårdnad över mitt barn?

Hej.

Jag har aldrig haft vårdnaden för min son. Mamman har haft vårdnaden i ca 1 år. Sen dess så bor min son på fosterhem. Jag är nu gift och har två barn samt haft heltidsjobb i mer än 15 år. Så frågan är hur ska man göra för att få vårdnaden? Går det?

Bästa hälsningar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Frågor rörande barns vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Hur ansöker man om vårdnad över sitt barn?
Du kan ansöka hos tingsrätten om att få vårdnad över ditt barn, 6 kap 5 § 1 stycket FB. Utgångspunkten vid alla frågor rörande vårdnad, boende och umgänge med barn är barnets bästa, 6 kap. 2 a § 1 stycket FB. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa kollar man speciellt på ifall det finns risk för att barnet far illa och på barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Generellt kan sägas att barn i stort mår bättre av kontakt med båda föräldrarna vilket talar för gemensam vårdnad. Vad som särskilt ska beaktas av rätten är också föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om den ena föräldern motsätter sig umgängesrätt till den andre föräldern är det således något som talar emot den förste.

Det går alltså att få vårdnaden nu, men då förutsätter det att beslutet är förenligt med barnets bästa. Allt fokus ligger på barnet och orättvisor mellan dig och den andre föräldern tas inte i beaktande.

Om du vill ha hjälp med hur du kan utforma en sådan ansökan råder jag dig att vända dig till våra kunniga jurister. Du bokar enkelt en tid som passar dig på http://www.Lawline.se/boka.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000