Hur ansöker jag om ensam vårdnad?

2020-08-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur går jag till väga för att söka ensamvårdnad ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Processen för att ansöka om ensam vårdnad kan se lite olika ut, och mycket beror på relationen som föräldrarna har med varandra. Det viktigaste i processen är dock att barnets bästa hela tiden står i fokus och är avgörande i besluten (6 kap. 2 a § FB).

Avtal mellan föräldrarna på egen hand

Om ni som föräldrar är överens om att vårdnaden ska anförtros endast till dig kan ni upprätta ett skriftligt avtal om att du ska vara ensam vårdnadshavare. Avtalet måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Familjerätten i er hemkommun kan hjälpa er att upprätta ett sådant avtal.

Avtal mellan föräldrarna med hjälp av kommunen

Om ni inte kan komma överens på egen hand kan ni vända er till familjerätten i kommunen. De kan erbjuda hjälp för er att lösa konflikten och nå en samförståndslösning på problemet. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal om båda föräldrarna samtycker till det och är villiga att delta. Samarbetssamtal är kostnadsfria och kan vara ett bra sätt att komma överens på.

Prövning i domstol

Om ni inte kan komma överens på egen hand eller med hjälp av familjerätten kan du ansöka om stämning i tingsrätten. Tingsrätten startar då ett mål och inledningsvis kan föräldrarna kallas till möten som kallas muntliga förberedelse där man får presentera sin bild av situationen och tingsrätten kommer att se om det finns möjlighet att nå en samförståndslösning. Om föräldrarna inte kan komma överens och nå en samförståndslösning kan tingsrätten slutligen komma att hålla huvudförhandling i målet och döma i vårdnadsfrågan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du läsa mer om de olika alternativen hur man kan gå till väga kan du läsa mer på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88146)