Hur ansöker jag om egen vårdnad?

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur ansöker jag om egen vårdnad? Jag har 3 barn, men två av barnen har bott hos mig i några månader. De vill inte vara hemma hos deras pappa, han har träffat en ny tjej som inte är så snäll och deras pappa bryr sig inte ett dugg om barnens välbefinnande. Han gör inget för att få hem tjejerna eller ens försöker prata med de. För att tjejerna ska känna trygghet vill jag ansöka om egen vårdnad men jag vet inte hur man gör det.
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

Samarbetssamtal

För att kunna svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av föräldrabalken (FB). Inledningsvis vill jag uppmärksamma möjligheten för dig att få till samarbetssamtal med den andra föräldern. Detta för att rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden anordna detta mellan er föräldrar för att uppnå enighet frågor som rör bland annat vårdnaden (6 kap. 18 § 2 st. FB).

Avtal om vårdnaden

Om det är möjligt kan du välja att avtala med pappan till barnen att du ska ha ensam vårdnad. Detta avtal ska vara skriftligt och socialnämnden ska även godkänna detta (6 kap. 6 § första stycket FB).

Prövning i domstol

I alla frågor om vårdnad så ska man beakta barnets bästa och detta kommer vara avgörande för domstolens beslut (6 kap. 2 a § första stycket FB). Kommer inte du och pappan överens om ensam vårdnad genom avtal eller om ni inte finner någon annan lösning genom samarbetssamtal kan du ansöka om ensam vårdnad hos domstol. Detta kan du välja att göra på egen hand. Det kommer inledningsvis vara en muntlig förberedelse och tingsrätten kommer försöka se om det går att finna någon samförståndslösning. Är det inte möjligt kommer det därefter bli en huvudförhandling där domstolen dömer i vårdnadsfrågan.

Ansökan

För att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnen bor. På Sveriges Domstolars hemsida kan man finna blanketten. Det framgår även där hur du ska gå tillväga steg för steg och vad ansökan ska innehålla. Behöver du mer hjälp från oss på Lawline är du varmt välkommen att boka tid.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (873)
2021-10-28 Barnets bästa är avgörande i en vårdnadstvist
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (96612)