Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?

FRÅGA
En förvaltare misskött sitt uppdrag och dessutom olaglig besöksförbud till huvudmannens fru . Vad ska man göra att upphäva förvaltarskap.sökt att upphäva förvaltarskap genom överförmyndarnämnd utan resultat. Pga förvaltarskap , även utförare för personlig assistent tjänst kan inte göra något. Jag som huvudmannens fru vänd till olika myndigheter utan resultat. Alla myndigheter vänd deras rygg mot mig. Var ska jag gå härifrån att befria min make från den brutala Förvaltare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga

Jag tolkar din fråga som att du vill att din makes förvaltare ska entledigas på grund av att denne har misskött sitt uppdrag. Att en förvaltare entledigas betyder att dennes uppdrag för huvudmannen avslutas. Regler om detta finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer att hänvisa till dessa regler när jag svarar på din fråga.

En förvaltare kan entledigas på grund av missbruk

En förvaltare ska entledigas om han eller hon har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag och på grund av detta är olämplig för uppdraget, eller av annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget (11 kap. 20 § FB). Överförmyndaren tar beslut om förvaltaren ska entledigas eller inte. Du har rätt att ansöka om detta (11 kap. 15 § första stycket FB och 11 kap. 21 § första stycket FB).

Hur ansöker jag om att förvaltaren ska entledigas?

Du kan ansöka om att din makes förvaltare ska entledigas hos överförmyndaren i den kommun där din make är folkbokförd. Överförmyndaren kommer att göra en bedömning om förutsättningarna för att entlediga förvaltaren är uppfyllda. Om överförmyndaren beslutar att inte entlediga förvaltaren har du rätt att överklaga beslutet. Överklagande görs till tingsrätten (20 kap. 6 § FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå4 4Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-19 10:47
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (388)
2019-10-10 Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?
2019-10-02 Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

Alla besvarade frågor (73822)