Hur anmäler jag en god man som inte sköter sitt uppdrag?

2020-08-24 i God man
FRÅGA
Hur går man tillväga när man vill anmäla en god man för oegentligheter? Hur ser den juridiska processen ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om godmanskap hittar du i föräldrabalken 11 kap. 1-6 samt 12-27 §§ (här).

En god man som i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse ska entledigas från sitt uppdrag. Om den gode mannen ska entledigas eller inte beslutas av överförmyndaren i din kommun. Detta framgår av föräldrabalken 11 kap. 20 § (här).

Vem kan anmäla?

Ansökan om att entlediga den gode mannen kan göras av den gode mannen själv, huvudmannen, huvudmannens make/maka eller sambo eller hans någon av dennes närmaste släktingar, föräldrabalken 11 kap. 21 § (här), 11 kap. 15 § (här).

Hur går man tillväga?

Om du tycker att den gode mannen försummar sitt uppdrag och vill entlediga denne så råder jag dig att ansöka om detta till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren fattar sedan beslut om detta. Det är överförmyndaren som fattar slutligt beslut om entledigande. Vill du sedan ansöka om godmanskap på nytt för personen, så kan du göra även det hos överförmyndaren.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (502)
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?
2021-03-29 God man eller förvaltare till förälder

Alla besvarade frågor (91130)