FrågaFAMILJERÄTTGod man24/08/2020

Hur anmäler jag en god man som inte sköter sitt uppdrag?

Hur går man tillväga när man vill anmäla en god man för oegentligheter? Hur ser den juridiska processen ut?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om godmanskap hittar du i föräldrabalken 11 kap. 1-6 samt 12-27 §§ (här).

En god man som i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse ska entledigas från sitt uppdrag. Om den gode mannen ska entledigas eller inte beslutas av överförmyndaren i din kommun. Detta framgår av föräldrabalken 11 kap. 20 § (här).

Vem kan anmäla?

Ansökan om att entlediga den gode mannen kan göras av den gode mannen själv, huvudmannen, huvudmannens make/maka eller sambo eller hans någon av dennes närmaste släktingar, föräldrabalken 11 kap. 21 § (här), 11 kap. 15 § (här).

Hur går man tillväga?

Om du tycker att den gode mannen försummar sitt uppdrag och vill entlediga denne så råder jag dig att ansöka om detta till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren fattar sedan beslut om detta. Det är överförmyndaren som fattar slutligt beslut om entledigande. Vill du sedan ansöka om godmanskap på nytt för personen, så kan du göra även det hos överförmyndaren.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”